Обучение-разяснение по доклада, генериран от системата за уникалност и плагиатство

/защита на магистърски тези/

 

На 3. февруари 2020 г. от 15 ч. в Нова конферентна зала ще се проведе обучение-разяснение по доклада, който се генерира от системата за проверка за уникалност и плагиатство, и приложенията, които научният ръководител попълва. Всички, които не са минали общоуниверситетските обучения, могат да се включат в тази среща.

 

Студентите, които ще защитават магистърска теза на 17.02.2020 г., трябва да качат текстовете си в системата до 31 януари.

 

 

Проф. Амелия Личева

Зам.-декан на ФСлФ