През 2020 година едно от най-старите списания на Факултета по славянски филологии "Българска реч", както и най-младото списание "Съвременна лингвистика" започват процедура по наблюдение за рефериране в международната платформа Web of Science. Процесът е дълъг и сложен, но и двете списания са готови, за да изпълнят тази актуална необходимост. 
 

Представяме последните броеве за 2019 година. Кн. 2-3 на списание "Българска реч" е посветена на проф. дфн Юлияна Стоянова от Катедрата по български език, a кн. 2 на списание "Съвременна лингвистика" отново събира текстове на талантливи млади езиковеди.