Първият по рода си в България интердисциплинарен научен форум „Книга и шрифт. Традиция и съвременност“, ще се състои в София на 8 и 9 април 2022 г. в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“. Събитието има за цел да събере на едно място специалисти от сферата на хуманитаристиката, на графичния дизайн, типографията, издателската дейност, историята, литературата и изящните изкуства като създаде обща платформа за дебат по теми, свързани със съвременните книги и шрифтове, а също така и да отправи исторически поглед върху развитието на писмото, типографията и книжните издания.


Форумът се открива с изложба по темата на 7 април 2022 г. (зала 1С, СБХ, етаж 1, ул. Шипка 6) от 17.30 ч. и ще продължи като двудневна научна конференция. По време на конференцията ще се състои и специализираната Работилница на тема „OpenType технологиите в шрифтовия дизайн“.

 

Програма