ДРАГО ЯНЧАР В БЪЛГАРИЯ

13 февруари 2023 г.

 

 

 

По покана на Посолството на Република Словения

и по повод Празника на словенската култура

за първи път в България гостува словенският писател, драматург и публицист

 

ДРАГО ЯНЧАР

 

Драго Янчар (1948, Марибор) е сред най-четените и превеждани съвременни словенски автори. Вниманието му е фокусирано върху битието на човека, подвластен както на неконтролируемите и необясними механизми на историята, така и на собствения си характер. Интересуват го въпросите на идентичността. В есеистиката си се съсредоточава върху съвременни политически, културни и обществени въпроси; особено го вълнува ролята на интелектуалците в съвременния свят. Автор е на дванайсет романа, шестнайсет сборника с кратка проза и есеистика и десет пиеси. Някои от тях са преведени на български език.

 

Среща-разговор с акад. Янчар:

13 февруари 2023 г. (понеделник) от 17 ч. в Нова конферентна зала

на СУ „Св. Климент Охридски“;

съорганизатор на събитието е Факултетът по славянски филологии