KoritzaEvropeiska literatura3Докторантският модул „Балканските сред другите европейски литератури” при

ФСлФ

и издателство „Балкани”

 

ви канят

на обсъждане на новата книга

 

Европейска литература/ Европейски литератури. Европейски ли са балканските литератури?

 

от Румяна Л. Станчева

 

 

 

Представяне от проф. Милена Кирова

 

на 29 октомври 2012 г., понеделник, от 16.00 часа

в Новата конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

(откъм улица Шипка)