Latest

 

 

 СКРЪБНА ВЕСТ

 

На 21 януари 2021 г. ни напусна

проф. д-р Радка Василева Влахова-Руйкова,

дългогодишен преподавател във Факултета по славянски филологии

 

Проф. д-р Радка Влахова е родена на 23 август 1954 г. в гр. София. Завършва специалност „Българска филология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Защитава докторска дисертация през 1994 г. През 1997 г. е избрана за доцент, а през 2014 г. – за професор в катедра „Български език“, на която е и ръководител от 1998 г. до 2006 г. В периода от 2013 г. до 2017 г. е ръководител на катедра „Български език като чужд“, а от 1998 до 2005 г. е заместник-декан на Факултета по славянски филологии.

Проф. Влахова е създател на първата филологическа магистърска програма по компютърна лингвистика в България, дългогодишен неин ръководител и сътрудник на Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език (БАН).

Професор Р. Влахова е ценèн и търсен преподавател в редица чуждестранни университети – била е лектор в Лайпцигския университет, в Университета на Саарланд и много други.

За изключителния ѝ професионализъм е удостоена с най-високото отличие на Софийския университет – Почетен знак със синя лента.

Проф. Радка Влахова е сред най-харизматичните преподаватели във Факултета по славянски филологии. Основните ѝ научни интереси са в областта на синтаксиса, морфологията, фонетиката, лексикологията и компютърната обработка на естествения език. Тя е известна с умението си да увлича с идеи, да създава екипи и да насърчава изследователския дух на младите. В нейно лице изгубихме вдъхновяващ ментор, верен приятел и незаменим колега.

Поклон пред светлата ѝ памет!

 

Поклонението ще се състои на 24 януари 2021 г. (неделя) от 12:00 ч. в църквата „Света София“.

 

От колегите от Факултета по славянски филологии

 

 

Проф. Симеон Хаджикосев

(1941 - 2020)

 

         На 29 декември напусна този свят Симеон Дончев Хаджикосев – професор по Антична и Западноевропейска литература в Софийския университет, неуморен и плодовит литературен историк и критик, преводач и писател. Роден е на 7 март 1941 г. в София. През 1965 г. завършва българска филология и започва да преподава в катедрата по Теория на литературата към Факултета по славянски филологии. Повече от пет десетилетия възпитава хиляди студенти, които ценят неговата енциклопедична ерудиция, аристократичен дух и способност да поднася увлекателно материала и ще го избират години наред за любим преподавател. Публикува стотици статии, рецензии и есета, както и над 50 книги – монографии, учебници, сборници, литературни портрети и мемоари. За своята критика, публицистика и мемоаристика получава национални награди.

         Проф. Хаджикосев се изявява и като заместник-директор на Института за литература при БАН (1983–1989), главен секретар на Дружеството на филолозите българисти (1983–1990) и председател на Съюза на филолозите българисти (1990–2002). Преподава български език и литература в университета „Жан Мулен“ в Лион, Франция (1978–1980) и е гост-професор в Славянския семинар на университета „Георг Аугуст“ в Гьотинген, Германия (1994–1996).

         Научните търсения на проф. Хаджикосев са главно в областите на съвременната българска литература, западноевропейската литература и съпоставителното литературознание. Техният новаторски принос започва в дисертацията „Идейно-естетическото развитие на Пол Елюар” (1971), където за първи път у нас се изследва обстойно както творчеството на поета, така и френския сюрреализъм. Същата насока следват „Българският символизъм и европейският модернизъм” (1974) и „Българският символизъм” (1979). Той е един от първите изследователи в социалистическото литературознание, които отхвърлят идеологическите догми и разглеждат посоченото явление в неговата естетическа мяра и компаративен контекст.

         Към непозната за времето си у нас територия води и изследването на провансалската лирика в контекста на средновековната западна култура. Резултат от него са „Провансалската лирика и средновековната поезия” (1995), „Светът на трубадурите” (2007) и преводните антологии „Както са едно вода и жажда” (1985) и „Снегът зеленина сънува” (1990). Съчетавайки изследователска с преподавателска дейност, проф. Хаджикосев създава редица студии портрети на западни писатели като Данте, Вийон, Рабле, Шекспир, Молиер, Дидро, Зола и др. Венец на половинвековната му работа като историк и компаративист е впечатляващата с обхвата и задълбочеността си поредица „Западноевропейска литература”, която няма аналог досега. Тя проследява литературни епохи и процеси от Средновековието и Ренесанса в Част първа (2000) до романа през първата половина на ХХ век в тринайсетата, която излезе наскоро.

         Ще запомним Симеон Хаджикосев с научното му усърдие и трудолюбие, както и с неговата колегиална и човешка щедрост, достойнство и духовност. Поклон и светлина по пътя ти към „неоткритата страна”, професоре!

 

От колегите в катедра „Теория на литературата”

 

Littera et Lingua
          conf-picture                                    conf logo         

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Факултет по славянски филологии

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

 

Имаме удоволствието да Ви поканим наIV международен форум по когнитивно моделиране” (IFCM-2016), който включва две последователни събития:

 

-         XVII международна конференция „Когнитивно моделиране в лингвистиката (CML-2016)”

-         IV международна конференция „Когнитивно моделиране в науката, културата, образованието” (CMSCE-2016)

Място на провеждане - Лорет де Мар, Испания от 11 до 18 септември 2016 г.

 

Официални езици на конференцията: английски и руски.

 

Заявките за участие следва да бъдат попълнени и изпратени до 25.04.2016 г. на следния e-mail адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Подробна информация за предстоящия научен форум можете да получите от информационното писмо ТУК.

 

Софийският университет е един от съорганизаторите на събитието.

Подробна информация за форума, както и за неговата история от 1998 година насам, можете да получите на следния линк: www.confcognresearch.ru

 

Сборникът от последната конференция, проведена през септември 2015 г. във Варна, можете да изтеглите във формат PDF от следния линк:

http://www.confcognresearch.ru/index.php/ifcm2015/textifcm2015ru

 

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО КОГНИТИВНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ. (14-21 сентября, 2015, Варна, Болгария). ТРУДЫ. КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

На сайта има също така сборниците за 2014 и 2013 г.

 

С уважение,

От името на Организационния комитет,

Красимира Петрова

 

contestФондация “Св. Климент Охридски” обявява Oсми национален литературен конкурс за стихотворение и разказ
 
 
За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина. За участие в конкурса е необходимо да се представят по един непубликуван разказ или стихотворение. Носителите на наградите се определят от специално назначено жури.

Материалите за участие в конкурса се представят от 1 февруари до 30 април 2014 г. на секретаря на Фондация “Св. Климент Охридски” ( СУ “СВ. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” № 15, Ректорат, Детелина Илиева тел. 9308 336, 987 39 12, е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Участниците в конкурса е необходимо да посочат  информация за висшето училище и специалността, в която се обучават, точен адрес, е-mail и телефон за връзка.

Наградите ще бъдат връчени на академичното тържество по случай 24 май.