Latest

 

exam10

 

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИ

зимна сесия - 2015/16 г. уч. година

 

 

 

Катедра по български език

 

 

зала

дата

часове от….до

изпит

148

25.01.2016 г.

09.00

Филологически практикум, БФ

143

29.01.2016 г.

10.00

Диалектология - 1 гр.

143

08.02.2016 г.

10.00

Диалектология - 2 гр.

143

01.02.2016 г.

10.00

Диалектология - 3 гр.

143

28.01.2016 г.

10.00

Диалектология - 4 гр.

143

05.02.2016 г.

10.00

Диалектология - 5 гр.

143

27.01.2016 г.

10.00

Диалектология - 6 гр.

139А

25.01.2016 г.

11.00

СБЕ, Слав. фил.

143

143

143

11.02.2016 г.

12.02.2016 г.

17.02.2016 г.

10.00

10.00

10.00

ИБКЕ – 3 и 4 гр., БФ

ИБКЕ – 1 и 2 гр., БФ

ИБКЕ – 5 и 6 гр., БФ

124

29.01.2016 г.

10.00

СБЕ, Руска фил., 2 к.

139

05.02.2016 г.

10.00

Балканистика

139, 142

10.02.2016 г.

9.30

Лексикология - 1 гр.

18.02.2016 г.

9.30

Лексикология - 2 и 3 гр.

19.02.2016 г.

9.30

Лексикология - 4, 5 и 6 гр.

 

 

Катедра по българска литература

 

зала

дата

часове от….до

изпит

145 кабинет

1, 2, 19.02

9 ч.

Проф. дфн В. Стефанов – Българска литература между войните

 

 

 

 

141 кабинет

8, 13, 14, 17.02

 

 

18.02

9 ч.

 

 

9 ч.

Доц. д-р П. Стойчева – Литература за деца и юноши – БФ

 

Съвременна лит. – СФ

 

 

 

 

146 кабинет

1.02

9 ч.

Проф. д-р Б. Кунчев – Нова бълг. литература

Балканистика

 

 

 

 

160Б   кабинет

9, 18.02

9 ч.

Доц.. д-р Н. Вуков

Антропология на славяните – СФ

 

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

РЕКТОРАТ

Изпит

19.02.2016

10 ч.

134

БАЛКАНИСТИКА - Румънски език – ІІI, IV курс

Проф. д-р Василка Алексова, Снежана Костова

26.01.2016

12 ч.

5 фонетичен кабинет

БАЛКАНИСТИКА – латински език

Доц. д-р Йоана Сиракова

19.02.2016

9.30 ч.

151

БАЛКАНИСТИКА – Нова румънска литература

Проф. дфн Румяна Станчева

03.02.2016

10 ч.

151А

БАЛКАНИСТИКА - УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ – доц. д-р Биляна Михайлова

10.02.2016

9.30 ч.

151А

РУСКА ФИЛОЛОГИЯ - УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ – гл.ас. д-р Дарина Младенова

29.01.2016

9.30 ч.

151

БАЛКАНИСТИКА - Гръцки език – IV курс

4.02.2016

9.30 ч.

151

БАЛКАНИСТИКА – Гръцка литература –

V курс

18.02.2016

9.30 ч.

151

БАЛКАНИСТИКА - Гръцки език – V курс

 

Катедра по кирилометодиевистика

 

 

Зала

Дата

Час

Изпит

144

11, 12, 18.02.

9.00-17.00

История на българския език

БФ, проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

144

19.02.

9.00-17.00

История на българския език

СФ, проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

160

05.02.

14.00-17.00

Старогръцки език, БФ, І к.,

2 гр., гл.ас. д-р Анета Димитрова

159

29.01.

9.00-11.00

Старобългарски език, БФ,

ІІ курс, 1-6 група

проф. дфн Т. Славова

159

04.02.

9.00-11.00

Старобългарски език, БФ,

ІІ курс, 1-6 група

проф. дфн Т. Славова

160

16.02.

9.00-11.00

Старобългарски език, БФ,

ІІ курс, 1-6 група

проф. дфн Т. Славова

176Б

28.01.

14.00

Увод в християнството,

СФ, ІІ курс

проф. дфн М. Димитрова

176Б

25.01.

15.00

Религии и култове на Балканите,

Балканистика, ІV к.

проф.дфн М. Димитрова

144

26.01.

14.00

История на българския език,

задочници

проф.дфн М. Димитрова

 

 

Катедра по теория на литературата

 

зала

дата

час

изпит

155

18.02.2016 - Английска филология (1,3,5 гр.)

19.02.2016 – Английска филология (2,4,5 гр.)

16.02.2016 - Балканистика

9 ч.

Теория на литературата

(доц. Дарин Тенев)

155

15.02.2016 – Руска филология

10 ч.

Проф. д-р Амелия Личева

155

08.02. – Българска филология, 1 гр.

09.02. – Българска филология, 3 гр.

11.02. – Българска филология, 4 гр.

12.02. – Българска филология, 5 гр.

13.02. – Българска филология, 6 гр.

17.02. – Българска филология, 2 гр.

9 ч.

Доц. д-р Ирен Александрова

155

 

 

157

 

157

11.02.2016 – Балканистика

 

 

25.02. 2016 – Българска филология

 

15.02.2016 - ЛКВК

10 ч.

 

 

10 ч.

 

10 ч.

Антична литература (Доц. д-р Огнян Ковачев)

 

Западноевропейска литература (доц. д-р Огнян Ковачев)

Доц. О. Ковачев

155

03.02.2016 - ЛКВК

11-17

Проф. Ингеборг Братоева

157

08.02. 2016 - ЛКВК

10 ч.

Проф. Вера Найденова

 

 

Катедра по руска литература  

 

ИЗПИТ

(учебна дисциплина)

Курс

Група

Дата

Час

Каб.

Руски фолклор и етнология

Доц. д-р Илиана Чекова

РФ

І курс

1, 2 гр.

29.01.

8.30

129

Руска литература ХVІІІ век

Доц. д-р Ангелина Вачева

РФ

ІІ курс

1, 2 гр.

18.02.

19.02.

9.00

129

Руска литература ХІХ век (писмен)

Доц. д-р Ангелина Вачева

РФ

ІІІ курс

1 гр.

17.02.

9.00

124

Руска литература ХХ век

Проф. д-р Ренета Божанкова

РФ

ІV курс

1 гр.

10.02.

9.30

129

Руска литература ХХ век

Доц. д-р Румяна Евтимова

БФ, РО

ІІ курс

1, 3 гр.

2 гр.

4 гр.

5, 6 гр.

06.02.

08.02.

09.02.

13.02.

9.30

9.30

9.30

9.30

129

Руска литература ХІХ век

Гл. ас. д-р Румяна Парашкевова

БФ, ЗО

ІІ курс

05.02.

9.30

130

 

 

 

Катедра по руски език

 

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

124

25.01

13.00 ч.

Практически руски език, 1 част, I курс (писмен), РФ

124

27.01

10.00 ч.

Практически руски език, 1 част, I курс (устен), РФ

124

23.01

09.00 – 13.00 ч.

Практически руски език, 3 част, II курс (писмен), РФ

124

24.01

10.00 ч.

Практически руски език, 3 част, II курс (устен), РФ

124

25.01

09.00 – 13.00 ч.

Практически руски език, 7 част, IV курс (писмен), РФ

128

27.01

10.00 ч.

Практически руски език, 7 част, IV курс (устен), РФ

124

26.01

09.00 -13.00 ч.

Практически руски език, 5 част, III курс (писмен), РФ

128

28.01

10.00 ч.

Практически руски език, 5 част, III курс (устен), РФ

124

03.02

10.30

Съвременен руски език. Лексикология. II курс, РФ

124

03.02

13.00ч .

Превод на специализиран текст, IV курс, РФ

125

25.01

09.00 ч.

Съвременен руски език. Синтаксис. III курс, РФ

124

30.01

10.00 ч.

История на руския книжовен език, IV курс, РФ

124

29.01

09.00 ч.

Съвременен български език, II курс, РФ

125

02.02

10.00 ч.

Руски език, I курс, 3 гр., БФ

125

03.02

10.00 ч.

Руски език, I курс, 1 гр., БФ

125

05.02

10.00 ч.

Руски език, I курс, 5 гр., БФ

125

08.02

10.00 ч.

Руски език, I курс, 2 гр., БФ

125

15.02

10.00 ч.

Руски език, I курс, 4 гр.,БФ

125

26.01

10.00 ч.

Руски език, I курс, 6 гр.,БФ

125

29.01

10.00 ч.

Руски език, Балканистика

127

19.02

10.00

Устен превод, III курс, РФ

125

10.02

10.00 ч.

Превод на текстове от деловата сфера, III курс, 1 гр., РФ

124

09.02

10.30 ч.

Руски език като втори чужд, ниво А.1.1, преподавател гл.а.с. д-р Кр. Петрова, ФКНФ

124

09.02

12.30 ч.

Руски език като втори чужд, ниво B1.1, преподавател гл.а.с. д-р Кр. Петрова,ФКНФ

125

03.02

13.00

Руски език като втори чужд, ниво А.1.1, преподавател гл.а.с. д-р Владимир Манчев, ФКНФ

124

11.02

10.00 ч.

Руски език като втори чужд, ниво А.1.1, преподавател гл.а.с. д-р Аглая Маврова,ФКНФ

124

29.01

11.30

Старогръцки език

124

 

124

30.01

или

13.02

08.30

 

10.30

Руски език като втори чужд, ниво А.2.1, преподавател Силвия Ганчева, ФКНФ

127

28.01

16.00

СИД «Езиковата игра в обучението по руски език»

124

05.02

10.00 – 11.00

Педагогика, III курс, РФ

 

 

Катедра по славянски литератури

 

 

доц. д-р Ина Христова и гл.ас.д-р Елена Дараданова

История на сръбската, хърватската и словенската литература - III част

5.02. от 10.00 часа в 156 кабинет

 

История на сръбската и хърватската литература - I част

11.02. от 10.00 часа в 156 кабинет

 

доц. д-р Добромир Григоров

История на словашката литература - I част - Слав. фил., III курс

9.02. от 10.00 часа в 156 кабинет

 

История на чешката литература - III част - Слав. фил., IV курс

16.02. от 10.00 часа в 156 кабинет

 

проф. д-р Калина Бахнева

Исторически и културни реалии - I курс - Полска филология

18.02. от 10.00 часа

 

Полска литература - III курс - Полска филология

29.01. от 10.00 часа

 

Полска литература - IV курс - Полска филология

29.01. от 10.00 часа

 

доц. д-р Ани Бурова

Славянски литератури - Руска филология

10.02. от 10.00 часа в 156 каб.

 

Най-нови славянски литератури - сп. Славянска филология, Магистърски

литературоведски специализации

11.02. от 10.30 часа в 156 каб.

 

гл.ас. д-р Славея Димитрова

История на чешката литература - I част - Бохемистика

29.01. от 10.00 часа в 156 каб.

 

История на словашката литература - III част - Словакистика

29.01. от 12.00 часа в 156 каб.

 

доц. Лидия Терзийска

Украинска литература - 3 и 4 курс

17.02., 10 ч., 156 каб.

 

ас. д-р Владимир Колев

Практически украински език - 17 блок - II курс

29.01.от 10.00 часа

 

гл.ас.д-р Людмила Миндова

Исторически и културни реалии на Сърбия, Хърватия, Словения, Босна....

11.02. от 10.00 часа в 109 кабинет

 

Валя Пирова

Исторически и културни реалии на Чехия

Исторически и културни реалии на Словакия

16.02. от 10.00 часа в 159 кабинет

 

 

 

Катедра по славянско езикознание

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО.......

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

109

1.02.2016 писмен

2. 02. 2016 - устен

9.00ч.

 

10. 00ч.

Практически сръбски и хърватски език – първи курс – доц. д-р Д. Савова, гл. ас. Р. Стефчева

109

4.02.2016

10.00 ч.

Фонетика и фонология на сръбския и хърватския език – втори курс – доц. д-р Д. Савова

109

28. 01. 2016

9. 00 ч.

Практически сръбски и хърватски - втори курс – доц. д-р Д. Савова, гл. ас. д-р Р. Стефчева  

159

1. 02. 2015

10.00 ч.

Лексикология на сръбския и хърватския език – трети курс – доц д-р Д. Савова

149а

28.01.2016

10. 00 ч.

Практически полски език – втори курс –гл. ас. д-р М. Виларова

153

28. 01. 2016

14. 00 ч

Полски език за украинисти  - гл. ас. д-р М. Виларова

149

28.01. 2016

14. 00 ч.

Магистърски езиковедски курс – пети курс – проф. дфн И. Гугуланова

149

8.02.2016

14. 00 ч.

Фонетика и фонология на полския език – втори курс – проф. дфн И. Гугуланова

149

1. 02. 2016

14. 00 ч.

Словообразуване и     лексикология на полския кн. език - трети курс – проф. дфн И. Гугуланова

149

11. 02. 2016

14. 00 ч.

Историческа граматика на полския език   - четвърти курс – проф. дфн И. Гугуланова

149а

15. 02 2016

10.00 ч.

История на полския книжовен език – пети курс – гл. ас. д-р М. Виларова

158 к

1.02 2016.полска

5.02.2016 украинска и сръбска

8.02.2016

словашка и чешка

9. 00 ч.

Техника на филологическата работа – първи курс – гл. ас. д-р Р. Железарова

160б

28. 01. 2016

9. 00 ч.

Практически чешки език – първи курс –доц. д-р М. Младенова и гл. ас. С. Стойчев и лектор Е. Коваржова

160б

26. 01. 2016 – писмен

27. 01. 2016

устен

9. 00 ч.

 

 

Практически чешки език – втори курс гл. ас. д-рС. Стойчев и гл. ас. д-р Й. Трифонова, и лектор Е.Ковар жова

160б

29.01.2016

9.00 ч.

Фонетика и фонология на чешкия език   - втори курс –гл. ас. д-р С. Стойчев

160 б

12.02.2016

10.00 ч.

Словообразуване и     лексикология на чешкия език - трети курс –доц. д-р Ц. Аврамова

154 к.

30.01 2016

10.15 ч.

Историческа граматика на чешкия език – четвърти курс доц. д-р М. Младенова

154 к.

10.02.2016

10.00ч.

Историческа граматика на сръбския и хърватския език - четвърти курс – проф. дфн Н. Иванова

154 к.

25. 01. 2016

10.00ч

История на сръбския и хърватския книжовен език – пети курс – проф. дфн Н. Иванова,   ас. д-р М. Стефанов

153

25.01.2016

12.30ч.

История на чешкия книжовен език – пети курс – гл. ас. д-р Е. Македонска

154 к.

5. 02. 2016

10.00 ч.

Стилистика на чешкия език - пети курс – доц. д-р Ц. Аврамова

 

1 бл. 429 каб.

 

03. 02. 2016

 

10.00ч.

Съвременен славянски езикфонетика и фонология на украински език – втори курс- гл. ас. д-р П. Мартинова

1 бл. 429 каб

12. 02 . 2016

9.30 ч.

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология – трети курс – д-р П. Мартинова

154 к.

11. 02. 2016

 

чешка филология

10.00ч.

Увод в славянската филология –   първи курс проф. дфн Н. Иванова

154 к.

12. 02. 2016

10.00 ч.

полска филология

Увод в славянската филология –   първи курс проф. дфн Н. Иванова

154 к.

17. 02. 2016

10.00 ч.- сръбска и хърватска филология

Увод в славянската филология –   първи курс проф. дфн Н. Иванова

154 к.

16. 02. 2016

10.00 ч.- украинска филология

Увод в славянската филология –   първи курс проф. дфн Н. Иванова

154 к.

15.02.2016

10. 00 ч.

словашка филология

Увод в славянската филология –   първи курс проф. дфн Н. Иванова

149к.

01.02.2016

10. 00ч.

Стилистика на полския език – доц. д-р Д. Денчева

160 б

11. 02. 2016

10. 00 ч.

Сравнително славянско слоовообразуване   - магистърски курс - доц. д-р Ц. Аврамова

154 к.

29. 01. 2016

9. 15 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – БФ задочно обучение – доц. д-р М. Младенова

17 бл. Ст. град

27.01.2016

9.00 ч.

Практически словашки език – втори курс ас. Д.Иванова, лектор В. Гечова

17 бл. Ст. град

29.01.2016

9.00 ч.

Практически словашки език –първи курс, доц. д-р В. Панайотов, ас. Д.Иванова, лектор В. Гечова

17 бл. Ст. град

26.01.2016

9. 00 ч.

Историческа граматика на словашкия език- четвърти курс – доц. д-р В. Панайотов

17 бл. Ст. град

10. 02. 2016

9.00 ч.

Фонетика и фонология на словашкия език – втори курс – доц. д-р В. Панайотов

17. бл. Ст. град

15. 02. 2016

9. 00 ч.

Лексикология и словообразуване на словашкия език – трети курс доц. д-р В. Панайотов

кафене

12.02.2016

10.00 ч.

Историческа граматика на украинския език - доц.д-р А. Стаменова

 

*Останалите изпити ще се проведат според уговорените с преподавателите дати и зали.

 

 

Катедра по методика

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ....ДО

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

148

16.02.2016 г.

9 - 11 ч.

Изпит по методика на обучението по български език

247А

1.02.2016 г.

12 ч.

Изпит по методика на обучението по руски език

 

Изпитът по спецкурса "Дидактически процедури за оценяване в обучението по български език" при проф. Татяна Ангелова ще се проведе на 13 февруари от 10 ч. в 126А.

 

Български език като чужд

 

 

ЗАЛА

      

ДАТА

 

ЧАСОВЕ

от.......до.......

 

ИЗПИТ,ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

119

 

22.02.2016 г.

 

от 10:00 ч.

Лексикология

гл. ас. д-р Венера Байчева

 

201

 

 

25.01.2016 г.

 

от 13:00 ч.

Практически български език

(студенти по програма Еразъм)

 

228

(Философски факултет)

 

27.01.2016 г.

 

от 09:30 ч.

 

 

Практически български език

ас. Ана Грозева

 

119

 

18.02.2016 г.

 

 

 

от 10:30 ч.

 

Синтаксис и теория на превода

проф. д-р Елена Хаджиева

гл. ас. д-р Весела Шушлина

 

Медицински факултет

 

 

11.02.2016 г.

 

 

от 10:00 ч.

 

 

Практически български език

ас. Ана Грозева

 

201

 

17.02.2016 г.

 

от 10:00 ч.

 

Практически български език

ас. Ана Грозева

 

201

 

26.02.2016 г.

 

от 14:00 ч.

 

Студенти по програма Еразъм

хоноруван преподавател Петя Кръстанова

 

201

 

 

15.02.2016 г.

 

10:00 ч.

Практически български език

(студенти по програма Еразъм)

 

147

 

05.02.2016 г.

 

10:30 ч.

Теория на превода

гл. ас. д-р Атанас Атанасов

гл. ас. д-р Весела Шушлина

 

График на изпитите - зимна сесия на учебната 2014/2015 г.

 

 

student exam

 

 

КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

зала

дата

часове от….до

изпит

255

24.01.2015 г.

09.00

Филологически практикум, БФ

139

30.01.2015 г.

10.00

Диалектология - 3 и 6 гр.

139

04.02.2015 г.

10.00

Диалектология - 4 и 5 гр.

139

16.02.2015 г.

10.00

Диалектология - 1 и 2 гр.

     

СБЕ, Слав. фил.

143

29.01.2015 г.

30.01.2015 г.

02.02.2015 г.

10.00

ИБКЕ - БФ

126

06.02.2015 г.

10.00

СБЕ, Руска фил.  

134

06.02.2015 г.

10.00

Балканистика

139, 142

03.02.2015 г.

9.00

Лексикология - 1 и 3 гр.

 

09.02.2015 г.

9.00

Лексикология - 5 и 6 гр.

 

12.02.2015 г.

9.00

Лексикология - 2 и 4 гр.

 

КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

 

зала

дата

часове от….до

изпит

145 кабинет

9, 10, 11.02

9 ч.

Проф. дфн В. Стефанов – Българска литература между войните

       

141 кабинет

16, 17, 18, 19.02

 

20.02

9.30 ч.

 

9.30 ч.

Доц. д-р П. Стойчева – Литература за деца и юноши – БФ

Съвременна лит. – СФ

       

146 кабинет

12.02

9 ч.

Проф. д-р Б. Кунчев – Нова бълг. литература

Балканистика

       

146 кабинет

26, 27.01

9 ч.

Доц. д-р Н. Вуков

Антропология на славяните – СФ

 

КАТЕДРА ПО ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

 

 

 

ЗАЛА

 

 

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ.....ДО...

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА/

155

07.02.2014 - Книгоиздаване

9-20

Доц. д-р И. Александрова

152

20.02. – Книгоиздаване (задочно обучение)

16-20

Д-р Теодора Цанкова

155

19, 20.02.2015 – Английска филология

9.30-14 ч.

Увод в литературната теория, доц. д-р Дарин Тенев

155

29.01. – 4-та гр. БФ

09.02. – 3-та гр. БФ

10.02. -2-ра гр. БФ

11.02. – 5-та гр. БФ

12.02. – 1-ва гр. БФ

13.02. – 6-та гр. БФ

9-19 ч.

Теория на литературата, доц. д-р Ирен Александрова

157

20.02. – РФ

9-19 ч.

Теория на литературата, проф. д-р Амелия Личева

155

20.02. – Творческо писане

14 – 19ч.

Психология на литературното творчество, доц. д-р Ирен Александрова

155

157

152

18, 21, 22.02. – БФ

19.02. – БФ

20.02. – БФ

9-19 ч.

9-16 ч.

Западноевропейска литература, доц. д-р Огнян Ковачев

152

155

13.02. – Балканистика

 

03.02. - ЛКВК

10-14 ч.

16-20

Антична литература Гл.ас. д-р Камелия Спасова

Проф. Александър Янакиев

 

КАТЕДРА ПО КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

от.......до.......

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

144

17, 18, 20.ІІ.2015

9.00-14.00 ч

История на български език, БФ

144

30.І.2015

9.00-14.00 ч.

История на български език, СФ

137

29.І., 04.ІІ., 18.ІІ.2015 г.

9.00-11.30 ч.

Старобългарски език, БФ

150/160

6, 10, 16.ІІ.2015 г.

9.30-14.00 ч.

Старобългарска литература, СФ

176Б

26.І.2015 г.

14.00-19.00 ч.

Религии и култове на Балканите.

Увод в Християнството.

 

КАТЕДРА ПО РУСКА ЛИТЕРАТУРА

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ....ДО

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

(учебна дисциплина)

130

130

29.01.15 г. 1 к., 1 гр.

30.01.15 г. 1 к., 2 гр.

9.00 ч.

9.00 ч.

РФ Руски фолклор и етнология. Стара руска литература

130

19.02.2015 г.

9.00 ч.

РФ Руска литература ХVІІІ век

124

20.02.2015 г.

9.00ч.-14.00ч.

РФ Руска литература ХІХ век(писмен)

130

16.02.1015 г.

10.00

РФ Руска литература ХХ век. Съвременна руска литература и култура

130

130

130

130

05.02. - 3-та и 5-та гр.;

06.02. - 1-ва и 6-та гр.;

07.02. - 4-та гр.

11.02. - 2-ра гр.

9.30 ч.

9.30 ч.

9.30 ч.

9.30 ч.

БФ.РО   Руска литература ХХ век

130

24.01.2015 г.

9.00 ч.

БФ.ЗО   Руска литература ХІХ век

130

20.02.2015 г. - за целия курс

9.30 ч.

СлФ   Руска литература ХХ век

 

 

КАТЕДРА ПО РУСКИ ЕЗИК

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

124 ауд.

24.01

09.00 – 13.00 ч.

Практически руски език, 1 част, I курс (писмен), РФ

124 ауд.

25.01

10.00 ч.

Практически руски език, 1 част, I курс (устен), РФ

124 ауд.

26.01

09.00 – 13.00 ч.

Практически руски език, 3 ч., II курс (писмен), РФ

125 ауд.

27.01

10.00ч.

Практически руски език, 3 ч., II курс (устен), РФ

126 кабинет

28.01

16.00 ч.

СИД, "Играта в обучението по руски език", III и IV курс, РФ.

125 ауд.

09.02

11 ч.

Сборна група по руски език, ниво А2.1., ФКНФ

135 ауд.

23.01

09.00 ч.

Практически руски език, 5 ч., III курс (писмен), РФ

126 кабинет

26.01

10.00 ч.

Практически руски език, 5 ч., III курс (устен), РФ

124 ауд.

27.01

10.00 ч.

Практически руски език, 7 ч., IV курс (писмен), РФ

126 кабинет

28.01

10.00 ч.

Практически руски език, 7 ч., IV курс (устен), РФ

127 кабинет

06.02

10.00 ч.

Устен превод, III курс, РФ

125 ауд.

26.01

09.30 ч.

Руски език, 3 гр., БФ

125 ауд.

30.01

09.30 ч.

Руски език, 6 гр., БФ

125 ауд.

02.02

09.30 ч.

Руски език, 5 гр., БФ

125 ауд.

04.02

09.30 ч.

Руски език, 4 гр., БФ

125 ауд.

05.02

09.30 ч.

Руски език, 2 гр., БФ

125 ауд.

10.02

09.30 ч.

Руски език, 1 гр., БФ

124 ауд.

30.01

09.30 ч.

Съвременен руски език, Лексикология, II курс, РФ

127 кабинет

26.01

10.00 ч.

Сборна група руски като втори чужд, ниво B2, ФКНФ

124 а

30.01

10.00 ч.

Руски като втора специалност (правопис)

124, 124 а

03.02

10.00 – 14.00 ч.

История на руския книжовен език, IV курс, РФ

124 ауд.

09.02

10.00 ч.

Превод на специализиран текст,IV курс, РФ

128 кабинет

03.02

10.00 ч.

СИД, Съвременният политически дискурс и проблемите на превода, III курс, РФ (преводачески профил)

125 ауд.

10.02

10.00 ч.

Превод на текстове от деловата сфера, III курс, РФ

124 ауд.

15.02

10.00 ч.

Сборна група по руски, ниво А1.1,ФКНФ

124 ауд.

20.02

09.00 – 14.00 ч.

Руска литература от 19 век, III курс, РФ

124 ауд.

06.02

10.00 – 12.00

Съвременен български език, II курс, РФ

124 ауд.

30.01

08.30 – 09.30

Педагогика, III курс, РФ

 

 

КАТЕДРАТА ПО СЛАВЯНСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

109 к.

26.01.2015

5. 02. 2014

8. 00ч.

9. 00ч.

Практически сръбски и хърватски език – първи курс – доц. д-р Д. Савова, гл. ас. Р. Стефчева

109

10.02.2015

10.00

Фонетика и фонология на сръбския и хърватския език – втори курс – доц. д-р Д. Савова

109

4. 02. 2015

9. 00 ч.

Практически сръбски и хърватски - втори курс – гл. ас. д-р Р. Стефчева , ас. М. Стефанов и лектор Б. Васич

109

6. 02. 2015

10. 00

Лексикология на сръбския и хърватския език – трети курс

149

26.01.2015

10.00 ч.

Практически полски език –първи курс –гл. ас. Л. Шверчек

149

29.01.2015

10. 00ч

Практически полски език – втори курс –гл. ас. д-р М. Виларова

149

20. 02. 2015

10. 00 ч

Полски език за украинисти – гл. ас. д-р М. Виларова

149

26.01. 2015

14. 00 ч.

Магистърски езиковедски курс – пети курс – проф. дфн И. Гугуланова

149

6.02.2015

14. 00 ч.

Фонетика и фонология на полския език – втори курс – проф. дфн И. Гугуланова

149

30. 01. 2015

14. 00 ч.

Словообразуване и   лексикология на полския кн. език - трети курс – проф. дфн И. Гугуланова

149

10. 02. 2015

14. 00 ч.

Историческа граматика на полския език - четвърти курс – проф. дфн И. Гугуланова

149

18. 02 2015

10 .00ч

История на полския книжовен език – пети курс – гл. ас. д-р М. Виларова

160

30.01, полска

31.01, чешка, укр. словашка

16.02., сръбска и хърватска

9. 00 ч.

Техника на филологическата работа – първи курс – гл. ас. д-р Р. Железарова

160б

30.01.2015

9. 00 ч.

Практически чешки език – първи курс –доц. д-р М. Младенова и   гл. ас. С. Стойчев  

160б

28. 01. 2015 – писмен

29. 01. 2015- устен

9. 00 ч.

 

10. 00 ч.

Практически чешки език – втори курс гл. ас. д-рС. Стойчев и гл. ас. д-р Й. Трифонова, и лектор Е.Ковар жова

160б

6.02.2015

9.00

Фонетика и фонология на чешкия език - втори курс –гл. ас. С. Стойчев

154 к.

2. 02. 2015

9.00

Историческа граматика на чешкия език – четвърти курс доц. д-р М. Младенова

154 к.

4.02.2015

10. 00ч.

Историческа граматика на сръбския и хърватския език- четвърти курс – проф. дфн Н. Иванова

154 к.

30.01.2013

9.00

История на сръбския и хърватския книжовен език – пети курс – проф. дфн Н. Иванова,   ас. д-р М. Стефанов

153

31. 01. 2015

2. 02. 2015

 

10. 00ч.

История на че шкия книжовен език – пети курс – гл. ас. д-р Е. Македонска

17 бл. – Студентски град

29.01.2015

9. 00 ч..

Практически украински – първи курс – гл. ас д-р Р. Камберова и лектор О. Сорока

17 бл. – Студентски град

27.01.2015

8. 00ч.

Практически словашки език

доц. д-р В. Панайотов и лектор В. Гечова – първи курс

17. бл.

6. 02. 2015

9. 00ч

Практи чески словашки език – втори курс – доц. д-р В. Панайотов, лектор В Гечова

150 .

6. 02. 2015

8.00 ч

Теория на превода – пети курс –гл.ас. д-р Р.   Железарова

160 б

5. 02. 2015

10. 00 ч

Лексикология и словообразуване на чешкия език – доц. д-р Ц. Аврамова

160 б

26. 01. 2015

10. 00 ч.

Стилистика на чешкия език - пети курс – гл. ас. д-р Ц. Аврамова

17 бл. Ст. град

29. 01. 2015

9. 00ч.

Практически украински език – втори курс – д-р С. Узунов и лектор О. Сорока

 

17 бл. Ст. Град

 

26.01.2015

9. 00ч.

Съвременен славянски език – фонетика и фонология на украински език - д-р С .Узунов – втори курс

17 бл. Ст. град

03. 02 . 2015

9. 00 ч.

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология – трети курс – д-р П. Мартинова

17 бл. Ст. град

20 . 02. 2015

9 . 00 ч

Историческа граматика на украински език – д-р П. Мартинова – четвърти курс

154 к.

6. 02. 2015

 

9.30 ч. Полска

14. 30 - чешка филология

Увод в славянската филология – първи курс проф. дфн Н. Иванова

154 к.

7. 02. 2015

10.00 ч. – словашка филология

Увод в славянската филология – първи курс проф. дфн Н. Иванова

154 к.

9. 02. 2015

10.00 ч., сръбска и хърватска филология

Увод в славянската филология – първи курс проф. дфн Н. Иванова

154 к.

13. 02. 2015

10.00 ч., украинска филология

Увод в славянската филология – първи курс проф. дфн Н. Иванова

154 к

5. 02. 2015

9. 30

Магистърски курс Проблеми на славянската езикова контактология – проф. дфн Н. Иванова и доц. д-р В. Панайотов

 

 

КАТЕДРА ПО СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

 

 

Зала

 

Дата

 

Часове

От.. до..

 

Изпит /учебна дисциплина/

156 каб.

26.01

10.00 ч.

История на чешката литература, I част, 3-ти курс

профил Бохемистика

156 каб.

04.02

10.00 ч.

История на словашката литература, I част, 3-ти курс

профил Словакистика

156 каб.

26.01

10.00 ч.

Литературоведски магистърски семинар (дипломна работа)

Славянска филология

149 каб.

26.01

10.00ч.

История на полската литература I част, 3-ти курс

Полонистика

149 каб.

26.01

10.00ч.

История на полската литература III част, 4-ти курс

Полонистика

149 каб.

12.02

10.00ч.

Исторически и културни реалии на Полша, 1-ви курс

Полонистика

156 каб.

06. 02

10.30 ч.

История на чешката литература III част, 4-ти курс

Бохемистика

159 ауд.

13. 02

10.00 ч.

Славянски литератури (Специалност Руска филология)

156каб.

28.01

17.02

10.30ч.

Най-нови славянски литератури

(Литературоведска магистърска специализация)

156 каб.

13.02

10.00 ч.

История на сръбската, хърватската и словенската литература, I част, 3-ти курс

156 каб.

19.02

10.00ч.

История на сръбската, хърватската и словенската литература III част, 4-ти курс

159 ауд.

06.02

10.00ч.

Исторически и културни реалии на Украйна, 1-ви курс

159 ауд.

26.01

10.00ч

История на украинската литература, III част, 4-ти курс

159 ауд.

16.02

10.00ч.

История на украинската литература, I част, 3-ти курс

156 каб.

13.02

12:00ч.

Исторически и културни реалии на Чехия и Словакия, 1-ви курс

109 каб.

02.02

9.00ч.

Исторически и културни реалии на Сърбия, Хърватия и Словения

1-ви курс

 

 

КАТЕДРА ПО МЕТОДИКА

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ....ДО

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

148

27.01.2015 г.

9 – 11 ч.

Изпит по методика на обучението по български език

247А

22.01.2015 г.

От 12 ч.

Изпит по методика на обучението по руски език

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД

 

ЗАЛА

      

ДАТА

 

ЧАСОВЕ

от.......до.......

 

ИЗПИТ,ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

119

29.01.2015 г.

от 11.00 ч.

Синтаксис и Теория на превода, специалност МО и Право -     доц. д-р Е. Хаджиева и гл. ас. д-р В. Шушлина

201

20.02.2015 г.

от 09:00 ч.

Начално обучение – гл. ас. д-р В. Шушлина, ас. А. Грозева и С. Михайлова

119

19.02.2015 г.

от 11:00 ч.

Начално обучение – доц. д-р В. Жобов, доц. д-р Е. Хаджиева и ас. Г. Колев

210 А

17.02.2015 г.

от 09:30 ч.

Начално обучение (Еразъм) – Е. Калинова и ас. А. Грозева  

119

27.01.2015 г.

от 11:00 ч.

Начално обучение (Еразъм) – д-р В. Байчева

119

27.01.2015 г.

от 09:00 ч.

Лексикология – д-р В. Байчева

147

16.02.2015 г.

от 17:00 ч.

Синтаксис и Теория на превода – гл. ас. д-р А. Атанасов и гл. ас. д-р В. Шушлина

119

17.02.2015 г.

от 09:00 ч.

Лексикология – д-р В. Байчева

Медицински факултет

27.02.2015 г.

от 10:00 ч.

Начално обучение – ас. А. Грозева

 

Педагогика - 30.01.2015 г.,  9 ч., 57 кабинет

СИД - Късноантична и византийска реторика - Г. Петрински - 20.02.,13.30 ч., 126 каб., IV блок

 

7ggГрация и гравитация VII

 

Катедра по астрономия и Катедра по теория на литературата
ФОРУМ ЗА ФИЗИЦИ, ПОЕТИ, МУЗИКАНТИ

 

Стихотворения, музика и разговори за Вселената:
проф. Миглена Николчина, wayab, доц. Димитър Тонев

 

Пространство и време: 


Астрономическата обсерватория в Борисовата градина, 07.06.2012, 19.00 h

 

 

 

С участието на: доц. Петко Недялков, д-р Мария Калинова

 

 

 

                                            st

 

 

                                     ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - 2014 г.

 

 

ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - 26.02.2014 г.

 

Молба за допускане до защита на магистърска теза