Зимна изпитна сесия - 2019/2020 уч. година

 

Катедра по руски език

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

21.01.

14 ч.

124

Руска филология, 1 курс, 1 група

Практически руски език – 1 част, 1 гр.

Доц. д-р Силвия Петкова, гл. ас. д-р Николина Нечаева

23.01.

10 ч.

124

Руска филология, 1 курс, 2 група

Практически руски език – 1 част, 2 гр.

Гл. ас. д-р Владимир Манчев, хон. ас. Светлана Василева

20.01

09 ч.

124

Руска филология, 2 курс

Практически руски език – 3 част

 

Гл. ас. д-р Анна Баранова, гл. ас. д-р Елена Раденкова

20.01

09 ч.

137

Руска филология, 3 курс

Практически руски език – 5 част

Проф. д-р Т.Алексиева, проф. д-р А. Градинарова, доц. д-р Кр. Петрова

21.01

09 ч.

124

Руска филология, 4 курс

Практически руски език – 7 част

Проф. д-р Т.Алексиева, проф. д-р А.Градинарова, гл. ас. д-р А. Баранова

29.01

 10 ч.

124

 

Руска филология, 4 курс

История на руския литературен език

Доц. д-р Цветана Ралева

24.01

09 ч.

124

Руска филология, 3 курс

Съвременен руски език. Лексикология

Гл. ас. д-р Надежда Делева

14.02.

09 ч.

128

Руска филология, 3 курс

Устен превод – 1 част

Проф. д-р Татяна Алексиева

28.01

10 ч.

124

Руска филология, 3 курс

Теория и практика на превода

Гл. ас. д-р Анна Баранова

10.02.

10 ч.

134-А

Руска филология, 2 курс

Историческа граматика на руския език

Проф. д-р Ростислав Станков

04.02.

10 ч.

124

Руска филология, 2 курс

Съвременен български език

Проф. д-р Красимира Алексова

22.01

10 ч.

125

РФ, БФ, СФ

СИД „Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси)

Доц. д-р Красимира Петрова

31.01

10 ч.

128

Руска филология, 3 курс

СИД „Съвременният политически дискурс и проблемите на превода“

Доц. д-р Силвия Петкова

04.02

10 ч.

128

Руска филология

СИД „Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод“

Доц. д-р Силвия Петкова

21.01.

14 ч.

126 - А

Руска филология

СИД „Руско-български морфологични модели“

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

11.02

10 ч.

247 - А

Руска филология, 3 курс

Методика на обучението по руски език

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

23.01.

13 ч.

125

Славянски филологии, 3 курс

 Руски език

Доц. д-р Ценка Досева

21.01 (1)

22.01. (3)

27.01. (2 + 5)

14 ч.

14 ч.

12 ч.

137

124

124

Българска филология, 1 курс

 Руски език

 

 Хон. ас. Силвия Ганчева

 

21.01 (4+6 гр. )

14 ч.

137

БФ, 1 курс

Руски език

Хон. ас. Ирина Азарян

03.02

10 ч.

125

Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, ниво А1.1

Хон. ас. Людмила Павлова

 

03.02

10 ч.

125

 Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, ниво B1.1

Хон. ас. Людмила Павлова

21.01

10-12

128

 Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, ниво А2.1

Доц. д-р Красимира Петрова

21.01.

10 ч.

126

 Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, ниво B2.1

Хон. ас. Силвия Ганчева