На 14.09 от 10 часа в 160 аудитория на Ректората заповядайте на

 

лекцията на проф. Катерина Далакура от Университета в Крит на тема "Гръцкото

Просвещение: модернизацията и грижата за образованието през XVIII и XIX

век" (на английски език).

 

Проф. Далакура идва по програма Erasmus+ в рамките на занятията на задочниците във Факултета по славянски филологии.