СУ “СВ.. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
КАТЕДРА КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в организирания от катeдра “Класическа филология” форум


MUSARUM SEMPER AMATOR
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ПРОФ. ДИМИТЪР БОЯДЖИЕВ


Конференцията е посветена на годишнината от рождението на проф. Димитър Бояджиев (1949 – 2005) и ще се проведе на 13 и 14 ноември 2009 г. в СУ “Св. Климент Охридски”.

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в том първи на нашата нова поредица Studia Classica Serdicensia.
Надяваме се на вашия интерес и съпричастност и разчитаме на помощта ви за разгласяването на тази покана сред колеги, чиито научни занимания имат отношение към изследванията на античните езици и култури.


Информация за контакти
Катедра Класическа филология
СУ “Св. Климент Охридски”
бул. “Цар Освободител” 15
София 1504
тел. 9308/341


Организационен комитет:
Ръководител на катедрата: проф. дфн Мирена Славова: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
доц. д‐р Виолета Герджикова: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; GSM 0899 444 631
гл. ас. д‐р Драгомира Вълчева: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.