Uncategorised

 

 

П ОЛ С К И Е З И К

 

ФАК. №

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

2294

1. Иван Петров Петров

2237

2. Виктор Валентинов Гогов

2251

3. Аугусто Веселин Ечевери-Чуковски

2263

4. Лора Вескова Коритарева

2245

5. Кристина Петкова Папазова

2232

6. Мария Кирилова Василева

2227

7. Любов Миладинова Маринова

2225

8. Любица Димитрова Станчева

2260

9. Цветелина Петрова Цветкова

2256

10. Павлина Теодорова Праматарова

2226

11. Спаска Стефанова Патърова

2229

12. Жени Емилова Живкова

2244

13. Радослава Николаева Колева

2222

14. Неди Христова Стоянова

2261

15. Елина Владкова Младенова

2238

16. Серихан Турхан Юсеин

2247

17. Елица Ивайлова Христова

2243

18. Симона Милчева Петкова

 

 

Ч Е Ш К И Е З И К


ФАК. №

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

2285

1. Петър Миланов Бегов

2230

2. Ивайло Иванов Пулев

2269

3. Боян Маринов Брезнишки

2291

4. Надежда Иванова Йончева

2242

5. Ана Костадинова Маринска

2275

6.Жанета Тодорова Златева

2221

7. Мария Петкова Загорчева

2246

8.Любомира Евгениева Грозданова

2248

9. Добрина Димитрова Димитрова

2250

10. Габриела Светозарова Лазарова

2253

11. Яна Хиткова Янчева

2233

12. Нона Танчева Кацарова

2239

13. Силвия Асенова Узунска

2236

14. Яна Андреева Андреева

2277

15. Габриела Крумова Петрова

2259

16. Марина Руменова Соколова

2240

17. Ния Евгениева Шекерова

2284

18. Катрин Константинова Костова

 


С Р Ъ Б С К И И Х Ъ Р В А Т С К И Е З И К

 

ФАК. №

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

2270

1. Христо Красимиров Бояджиев

2288

2. Мартин Георгиев Тодоров

2280

3. Николай Петков Иванов

2252

4. Кристина Сергеева Асенова

2224

5. Теодора Сашева Будакова

2235

6. Борислава Емилова Стаменова

2223

7. Десислава Лъчезарова Тончева

2267

8. Виолета Оскарова Медина

2254

9. Мариана Руменова Жижанова

2241

10. Тони Ангелова Тръндева

2286

11. Зоя Георгиева Заякова

2271

12. Венета Ангелова Гроздева

2276

13. Десислава Любомирова Тодорова

2231

14. Мария Йорданова Димитрова

2274

15. Таня Пламенова Попова

2268

16. Мария Рангелова Пандурска

896014

17.Силвана Станко Динов

 


У К Р А И Н С К И Е З И К

 

ФАК. №

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

2249

1. Мартин Сергеев Петрусенко

2234

2. Филип Ангелов Колов

2228

3. Мария Георгиева Гюзелева

2266

4. Анастасия Валериева Стоилова

2255

5. Илияна Огнянова Джарова

2257

6. Галина Тодоровна Тодорова

2264

7. Зорница Петрова Сепетчиева

2265

8. Паола Валериева Георгиева

2258

9. Таня Тошкова Посталкова

2278

10. Лилия Златанова Желева

2279

11. Мария Миткова Димитрова

2262

12. Калия Борисова Анева

2272

13. Ема Любомирова Крумовска

2273

14. Мариета Георгиева Лулина

2282

15. Ралица Даниелова Кирова

2281

16. Габриела Данчева Джоглева

2289

17. Десислава Красимирова Борисова

 

 

Конкурс за най-добра езиковедска книга

 

 

Уважаеми колеги,

Факултетният съвет при Факултета по славянски филологии обявява конкурс за най-добра езиковедска книга, издадена в периода 2018 г. – 2020 г.

В конкурса могат да участват със свой оригинален труд (монография или сборник от студии) български автори от цялата страна. Предложенията, придружени с екземпляр от номинираната книга, следва да бъдат изпратени по пощата до Деканата на ФСлФ (каб. 230, Ректорат) или на емайл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 30 април 2020 г.

Повече информация за конкурса можете да намерите ТУК

 

Очакваме Вашите предложения!

 

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

ЛЯТНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2018/2019

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК:

Консултации:

проф. дфн Татяна Славова- 30 май 2019 год. 
проф. дфн Анна-Мария Тотоманова - 03 юни 2019 год.

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

Консултации – 27.06.2019 г., 11.00 до 13.00 ч. в 143 каб.

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА, ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ:

Консултации: доц. д-р Венета Савова - 25 юни 2019 г. от 10:00 до 12:00 часа в каб.176Б. 
Консултации: проф.дфн Николай Папучиев 01.07.2019 от 11 ч. 146 каб.

Консултации: доц. д-р Ани Илков: 03.07.2019 от 15 ч в 146 каб.

 

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД ОСВ. ДО НАШИ ДНИ:

Консултации проф. дфн Валери Стефанов: 3.07.2019 г. 14 ч 145каб.

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК:

Консултации – 24.06.2019 г., 10.00 до 11.30 ч. в 126 каб.

Дата, час и място за показване на писмените работи: 12.07.2019, от 10.00 до 11.00 в 126 каб.

                       

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО РУСКА ЛИТЕРАТУРА:

Консултации – 24.06., 10.00 до 11.30 ч. в 130 каб.

Дата, час и място за показване на писмените работи: 09.07.2019 от 14.30 в 130 каб.

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ:

Консултации:  практически чешки език  - 14.06.2019  - 12.00 ч  - 154 к.

практически сръбски и хърватски език – 14.06.2019  - 10.00 ч -109 к.

практически украински език  - 14.06.2019  - 13.00  – 187Б

практически полски език  - 10.06.2019  - 10.00   - 149 к.

практически словашки език  - 7.06.2019  -  10.00  - 154 к.

 

25.06. 2018 – Теоретичен славянски език - 160 аудитория, 9.30ч. 

Консултации за теоретичен сръбски и хърватски език    - 14.06.2019,  10.00  -109 к.

                             теоретичен чешки език                     - 24.06.2019,  13. 00 – 154 к

                             теоретичен  укрански език                - 17.06.2019,  13. 00 – 187Б   

                             теоретичен словашки език                - 7. 06.2019,  10. 00  - 154 к.

 

Теоретичен изпит по литература   на 28.06.2019 (петък) от 9.30ч  в  160 аудитория:

Консултации:  

Украинска литература  -  10.06.2019  - 12.00 ч.  - 156 к.

Чешка литература     - 11.06.2019   -  14.00 ч.  - 156 к.

Словашка литература  11.06.2019   -  14.00 ч.  - 156 к.

Сръбска и хърватска литература   -  12.06.2019  - 156 к.

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ /БАЛКАНИСТИКА/

Консултации: 01.07.2019 г., от 12.00 до 13.00 в 131 каб.

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЛИТЕРАТУРА /БАЛКАНИСТИКА/

Консултации – 03.07.2019, от 14.00 в 131 каб.

 

 

Съдържание

 

Андреа Амел, Детските книги и конструктите за детството (прев. от английски Ружа Мускурова)

Дебора Стивънсън, Класика и канон (прев. от английски Радостин Желев)

Брайън Олдерсън, Как се правят детските книги (прев. от английски Радостин Желев)

Лин Валони, Концепции за различието в детската литература (прев. от английски Ружа Мускурова)

Бруно Бетелхайм, Из „Психоанализа на вълшебните приказки“ (прев. от

френски Ангелина Даскалова)

Франсоаз Долто, Ангелът, джуджето и робът, или детето в литературата (прев. от френски Радостин Желев)

Мариза Декастро, Фентъзи за деца и юноши (прев. от гръцки Здравка Михайлова)

Мария Пипева, Детска литература, междукултурна компетентност и превод

Мария Пилева, Българските преводи на Робинзон Крузо – детство, юношество, застой и зрялост

Райна Деницова, "Имало едно време" в сегашно време

Светлана Стойчева, За новите дрехи на литературата за деца

Росица Чернокожева, „От хитро, по-хитро ме мами небето...” или Добри-Жотевите сънища наяве

Галина Вълчева-Димитрова, Модели на спомена от детството в българската проза за деца и юноши между 20-те и 80-те години на ХХ век. От етнокултурата, историята и идеологията към „детския остров“, „детската душа“ и „вечното детство“

За книгите за деца и думите, с които може да се играе – разговор със Зорница Христова

 

ДЕБЮТ

Мария Русева, Времена и пространства в „Блянове край Акропола“ на Димитър Шишманов

 

ОТЗИВИ

Весела Генова  За prевода и неговите подводни камъни

Огняна Георгиева-Тенева, Освобождаване на значения

Ноеми Стоичкова, Учебник или своеобразно начало на модерна

 литературна история?

Кристина Йорданова, Етосите на любовта

Юлия Йорданова,  Дигитализираната  „Алиса“

 

За авторите

Abstracts

 

***

 

Contents

 

Andrea Immel, Children’s Books and Constructions of Childhood (transl. from English by Ruzha Muskurova)

Deborah Stevenson, Classics and Canons (transl. from English by Radostin Zhelev)

Brian Alderson, The making of children's books (transl. from English by Radostin Zhelev)

Lynne Vallone, Concepts of Difference in Children's Literature (transl. from English by Ruzha Muskurova)

Bruno Bettelheim, From "Psychoanalysis of Fairy-Tales" (transl. from French by Angelina Daskalova)

Françoise Dolto, The Angel, the Dwarf and the Slave or the Child in the Literature (transl. from French by Radostin Zhelev)

Mariza DeKastro, Fantasy for Children and Adolescents (transl. from Greek by Zdravka Mihaylova)

Maria Pipeva, Children’s Literature, Intercultural Competence and Translation

Maria Pileva, Bulgarian Translations of „Robinson Crusoe” - Childhood, Adolescence, Stagnation and Maturity

Rayna Denitsova, "Once upon a time" in the Present Tense

Svetlana Stoycheva, About New Clothes of Children's Literature

Rositsa Chernokozheva, "Cunningly, more cunningly the sky deceives me..." or Dobry Zhotev’s Daydreams

Galina Valcheva-Dimitrova, Models of Memories of Childhood in Bulgarian Prose for Children and Adolescents between 20s and 80s of the Twentieth century. From Ethno Culture, History and Ideology to "Child’s Island," "Child's Soul" and "Eternal Childhood"

Books for children and words that we can play with - a conversation with Zornitsa Hristova

 

DEBUT

Maria Ruseva, Times and Spaces in "Dreams by Acropolis" by Dimitar Shishmanov

 

REVIEWS

Vesela Genova, About Translations and its Pitfalls

Ognyana Georgieva-Teneva, Release of Meanings

Noemi Stoichkova, A Textbook or Original Beginning of Modern Literary History

Christina Yordanova, Ethoses of Love

Julia Yordanova, Digitilized "Alice"

 

About Authors

Abstracts