Uncategorised

 

Направление “Теория на литературата” в Институт за литература, БАН

Катедра „Теория и история на литературата”, СУ „Св. Климент Охридски”

Конференция в рамките на проект

“Методологически проблеми на литературознанието”

Тема на конференцията: ИЗВЪНЛИТЕРАТУРНОТО

25 и 26 ноември 2010


ПРОГРАМА

25 ноември – Зала 2 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”

Сутрешно заседание

Водещ: Миряна Янакиева

10.30 – Иван Младенов - Извънлитературното. Знак и концептуализиранеvv2

10.50Пламен Шуликов - Литературно-техническа комбинация: първата любов на

Хенри Форд и двата любовни романа на Херман Гьоринг

11.10 - Евдокия Борисова - Музеят и куфарът. Металитературният Орхан Памук

11. 30 - Станислав Симеонов – Литературата в ефира

11.50 – 13.30 - Дискусия

Следобедно заседание

Водещ: Рая Кунчева

14.30 - Яни Милчаков, Пламен Шуликов, Евдокия Борисова - Представяне на идея за проект

на тема "Паралитературата" (мултимедийна презентация)

14.50 - Тодор Христов Теория на литературата без литература

15.10 -  Димитър Камбуров - За  извънлитературността в литературната  интерпретация

15.30 - Дарин Тенев – Негативност и удвояване в литературната творба. Начални скици.

15. 50 – 17.30 – Дискусия

26 ноември – Конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски”

Сутрешно заседание

Водещ: Иван Младенов

10.00 - Рая Кунчева – В. Дилтай: свързаността на живота е основно понятие

в хуманитарните науки

10.20 - Еньо Стоянов – Социални „вселени” и субкултурни практики

10.40 - Андрей Ташев – Между случайност и необходимост (Опит върху идеята на

Чарлс  Пърс за "effete mind")

11.00 - Александър Панов Ботевата поезия в ритуалния контекст на Възраждането

11.20 – 13.00 - Дискусия

Следобедно заседание

Водещ: Александър Панов

14.00 - Миряна Янакиева – Дон Жуан или за границите на литературата и музиката

14.20 - Петя Абрашева Образ и литература

14.40 - Дария Карапеткова – Графитите на Генуа: стенна литература с много примеси

15.00 - Амелия Личева Книги и читатели: какво ни казват ежедневниците от 1992 г.

15.20 – 17.00 - Дискусия

 

 

Уважаеми колеги,

 

 

На 11 май 2010 г. Филологическият факултет на Югозападния университет ”Неофит Рилски” ще проведе традиционните си национални студентски научни четения.

 

Национално жури ще присъди по три награди в две секции – ЕЗИКОЗНАНИЕ и ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ. Отличените доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани.

 

Заявки за участие (за секция ЕЗИКОЗНАНИЕ – доц. Антони Стоилов; за секция ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ – доц. Магдалена Панайотова) се приемат на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 10 април 2010 г.

 

 

 

                        

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

       

                       

 

Уважаеми колеги,


Ръководството на Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ изразява своята благодарност към преподавателския екип на Вашия факултет за отличното представяне на Вашите студенти на Шестия международен конкурс по превод „Трансформации 2021“:


Мария Русева СУ, „Балканистика“, 3 курс
Милена Цветанова СУ, „Руска филология“, 4 курс
Ралица Пеева СУ, „Славянска филология“ , 1 курс
Беатрис Стоянова СУ, „Славянска филология“, 4 курс
Владимир Георгиев СУ, „Балканистика“, 5 курс
Габриела Петрова СУ, „Балканистика“, 3 курс
Десислава Динчева СУ, „Българска филология“, 2 курс
Севина Димитрова СУ, „Славянска филология“, 5 курс
Снежана Дончев СУ, „Славянска филология“, 4 курс
Теодора Влахова СУ, „Славянска филология“, 5 курс


Проявените умения в областта на превода са знак за всеотдайността и високия професионализъм, с които преподавате на своите възпитаници знанията за езика и неговото богатство. В съвременните условия на диалог между езици и култури възпитаването на любов и усет към дълбочината, всеобхватността и силата на човешкия език е изключително важно. Съвременният свят търси хармония и разбирателство между многобройните и разнолики културни общности. Тази цел може да бъде постигната само от активни, духовно устремени, високо образовани млади хора, осъзнали ясно своята културна идентичност и отворени за духовните ценности на останалите народи.


Благодарим Ви за професионалното сътрудничество и изразяваме своята надежда за дълго и плодотворно партньорство в общия ни стремеж да съградим модерно образователно пространство за нашите деца.

 


С уважение,


24 май 2021 г.                                                                                     Декан на Филологическия факултет
Велико Търново                                                                                    на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

 

 

Уважаеми колеги,

поради възникналата извънредна ситуация Международната конференция Петнадесети славистични четения, която трябваше да се проведе на 7-9 май 2020, се отлага.

Конференцията ще се проведе при първа възможност, за което ще ви информираме своевременно.

 

Програмният комитет

 

 

Уважаеми колеги,

Поради продължаващата пандемична ситуация във връзка с COVID-19 провеждането на Международната конференция "Петнадесети славистични четения" тази година се отменя.

 

Програмен комитет

на Петнадесетите славистични четения