Uncategorised

pastarchives

 

Българският литературен модернизъм

Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм

http://bgmodernism.com/

 

bgmodern2


 Списание "Балканско езикознание" - Институт по български език към БАНbalk-ez

http://www.ibl.bas.bg/iblapp/about.php


logo ez

ДЗЯЛО - сайт за хуманитаристика и извори

http://www.abcdar.com/magazine_latest.php


 Полско научно списание Studia Rossica Gedanensia

Списание за съпоставителни изследвания по езикознание, литературознание, културология

http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/SRG

 pageHeader pl

Studia Rossica Gedanensia в pdf формат:

http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/SRG/article/view/236/137

 


Дружеството на русистите в България:
http://www.bgrusistika.com/


Център Булгарикум в университета в Саарланд

http://www.uni-saarland.de/fak4/fr44/bulgaricum/index_bg.html


Български език

Списание на Института за български език при БА
http://www.balgarskiezik.eu/


Център за семиотични и културни изследванияcentre

http://www.cssc-bg.com/


Бюлетин Българистика

Информационно издание на БАН

http://cl.bas.bg/spisaniya-publikuvani-v-nashiya-sait/blgaristika-bulgarica


Електронни списания:

- Списание на Софийския университет за електронно обучение, бр.4 за 2010 година

http://journal.e-center.uni-sofia.bg/page.php?18


Списание за славянско езикознание и литература

- Университет в гр. Упсала, Швеция

http://www.moderna.uu.se/slovo/index.html


 Литературен вестникlv

http://litvestnik.wordpress.com/


 Специализиран портал LITERNETlogo_ln_text

http://www.liternet.bg/


 Електронно издание "Литературен клуб"glava10

http://www.litclub.bg/


 Българска виртуална библиотека СЛОВОТОtop1

http://www.slovo.bg/index.php3 

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – 2018/2019 уч. г., летен семестър

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

Стартира кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за ЗАДОЧНО обучение за летния семестър на 2018/2019 учебна година. Кампанията ще бъде достъпна от студентския профил в периода 09.-31. 01. 2019 г. При нея се използва системата за разплащане на ePay / EasyPay . При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка . Остава необходимостта от записване в отдел "Студенти" .

 

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси:

https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/7411 

 

Кампанията не важи за новоприетите от този летен семестър студенти . Те трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от останалите възможни начини.

Забележка: Кампанията е видима и за студентите редовно обучение, но техните такси не са въведени и те няма да могат да генерират заявки и извършват плащане. За студентите редовно обучение ще има втора кампания, която ще бъде обявена допълнително.

 

Подробна информация:

https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/plashchane-na-studentski-semestrialni-taksi-0

 

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администратора на СУСИ за Факултета по славянски филологии инсп. Емилиян Николов на адрес:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , тел. 9308 387 , каб. 132 - Ректорат.

 

 

ПОКАНА

за участие в избори на представители на Факултета по славянски филологии в Общото събрание на СУ

                                                                                                    

Уважаеми колеги,

На 2 октомври, сряда, съгласно чл. 10, ал. 4 от ПУДСУ в зала № 2 ще се проведат нарочни избори за определяне на представители на Факултета по славянски филологии в Общото събрание на СУ. Съгласно определените от Академическия съвет квоти за Факултета по славянски филологии от общността на хабилитираните преподаватели трябва да бъдат избрани 25 представители, а от общността на нехабилитираните – 4 представители. Времето, в което можете да упражните правото си на гласуване, е от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 часа.

Начинът на гласуване е следният: ограждат се с кръгче номерата в І графа на бюлетината, съответстващи на имената на кандидатите, които бихте желали да представляват факултета в ОС на СУ и се зачертават имената на колегите, които не сте предпочели. Можете да гласувате за неограничен брой кандидати от съответната общност.

Моля да имате предвид, че изборите за членове на Общото събрание са валидни, ако в тях са участвали не по-малко от половината от списъчния състав на представляваната общност.

 

 

Победител в студентския конкурс за есе „Contra spem spero“/ „Без надежда се надявам“

 

На 19 март 2021 година бе обявено името на победителя в конкурса „Contra spem spero“/ „Без надежда се надявам“, посветен на 150-годишнината от рождението на украинската поетеса Леся Украинка. Конкурсът бе организиран от Софийския университет и Посолството на Украйна в Република България.

 

Журито благодари на всички участници, изпратили свои текстове и изрази задоволство от факта, че творчеството и живота на украинската писателка предизвиква интерес не само сред студентите украинисти от Софийския университет, но и сред студенти от други висши учебни заведения.

 

Победител в конкурса е Оля Божекова, студентка I курс „Славянска филология“ (украинистика). Журито на конкурса поздравява победителката за заслуженото отличие и ѝ пожелава бъдещи постижения в областта на украинистиката!

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме дипломиралите се студенти от випуск 2019-2020, че могат да получават дипломите си за завършено висше образование от Отдел „Студенти“ от 22.03.21 г. нататък в следните дни:

 

Вторник от 10.00 до 12.00 ч.

Четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.