Uncategorised

 

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА В МП „ОБРАЗОВАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2018–2019 уч. г.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ


13, 14, 20 и 21 октомври   -  "Системно-езиково и комуникативно-прагматично образование по български език" -  10 ч. , каб. 247А - проф. Т. Ангелова

27 и 28 октомври, 3 и 4 ноември - "Образоващото педагогическо общуване. Дискурсът и текстът на ученика" – 9 ч., каб. 247А  - проф. А. Дамянова 

1, 2 и  15 декември - "Образи и употреби на миналото в литературата" – 10 ч., каб. 145 -  проф. Н. Чернокожев

10, 11, 17 и 18  ноември  -  "Типологическа характеристика на българския език и българската идентичност" -  9 ч., каб. 247А - доц. К. Алексова

19 и 20 януари 2019 г." Концепции за литературата и литературнотеоретични модели" -  10 ч., каб. 155 - проф. А. Личева

 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

5 и 6 януари 2019 г. - „Педагогическа диагностика”– проф. д-р К. Банков, 9 ч., каб. 247А

24 и 25 ноември - "Литературното писане в училище" - гл. ас. д-р Н. Христова - 14.10 ч., каб. 247А

 

 

 

Резултати от писмения държавен изпит за специалност Българска филология – редовно и задочно обучение

 (03.09.2021 г.)

 

 

Дати за идентифициране на писмените работи от проведения на 03.09.2021 г. държавен изпит

 

Факултетен номер

Оценка

155

Среден 3.00

9302

Слаб 2

11727

Отличен 5.50

11807

Слаб 2

11934

Слаб 2

12006

Много добър 5.00

12117

Слаб 2

12148

Добър 4.00

12179

Слаб 2

12185

Среден 3.00

12240

Слаб 2

12259

Слаб 2

12271

Слаб 2

12319

Слаб 2

12411

Добър 4.00

12413

Отличен 5.50

12417

Добър 4.00

12425

Среден 3.00

12431

Много добър 5.00

12434

Среден 3.00

12435

Отличен 6.00

12442

Среден 3.00

12446

Среден 3.00

12451

Отличен 6.00

12489

Среден 3.00

12507

Добър 4.00

12508

Добър 4.00

1086

Отличен 6.00

1102

Добър 4.00

4722

Слаб 2

4775

Слаб 2

4829

Слаб 2

4834

Слаб 2

4886

Слаб 2

11747

Слаб 2

12045

Слаб 2

12099

Слаб 2

12227

Слаб 2

12276

Слаб 2

12360

Слаб 2

12455

Слаб 2

12642

Слаб 2

1074

Слаб 2

4703

Слаб 2

4717

Слаб 2

4752

Слаб 2

4799

Слаб 2

4824

Слаб 2

 

В 17 часа на 16 март 2011 г. Ви каним в Новата конферентна зала в централната сграда на Софийския университет (на I етаж, входа откъм ул. „Шипка“) на среща с най-старото филологическо списание у нас, което през тази година чества своята 65-а годишнина.

 


1-2_2010

 


На 16 март ще представим цялата годишна продукция на списанието през миналата година. Ще използваме случая, за да направим специална премиера на последната излязла книжка, но ще отделим внимание и на брой 1–2/2010 г., който вече имаше своята премиера в присъствието на представители на филологическата общност, столичната интелигенция и дипломатическите среди.

 

Сайт на списанието:

http://www.ezik-i-literatura.eu/

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 

Университетският център Lingua Ideale, самостоятелно звено към Урбинския университет „Карло Бо”, предлага курсове по италиански език и култура за чужденци, специално разработени да отговорят на разнообразни типове изисквания за подготовка. Екипът се състои от преподаватели, специализирани в обучението по италиански език като чужд, както и от учени италианисти и експерти в организирането и провеждането на събития. Партньорският университет „Карло Бо” е сред първите, започнали да провеждат курсове по италиански език за чужденци (през 1947 г.)

 

Преподавател: Силвия Вандини е завършила ориенталистика в Урбинския университет и магистратура за преподаване на италиански език като чужд. През 2011 г. основава центъра Lingua Ideale и участва лично в разработването и провеждането на профилирани курсове по италиански език за чужденци.

 

 

 

ПОКАНА

 

Деканското ръководство кани студентите от първи курс от всички специалности във Факултета на среща разговор на тема „Удовлетвореност от учебния процес“. Срещата ще се проведе на 9.03.2020 г. от 18.00 ч. в Нова конферентна зала.

 

Заповядайте, за да споделите с нас проблемите, които ви вълнуват, свързани с учебния процес във Факултета по славянски филологии.

Очакваме ви!

 

От деканското ръководство