До 31 януари 2021 г. списание Colloquia Comparativa Litterarum

http://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

приема нови статии по сравнително литературознание за броя 2021.

 

Водещата тема:

 

САМОТНО РАЗХОЖДАЩИЯТ СЕ – ИНТРОСПЕКЦИЯ И БУНТ

LE PROMENEUR SOLITAIRE – INTROSPECTION ET REVOLTE

THE SOLITARY WALKER – INTROSPECTION AND REVOLT

 

Изпращайте статиите си на български, френски или английски език на имейл-адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.