Факултет по славянски филологии

Дати за държавни изпити –  2021 г.

 

 

 

ЕСЕННА СЕСИЯ:

 

03.09.2021 г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА 

 /петък/              СПЕЦИАЛНОСТИТЕ БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ;

                          ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (за Българска филология)

Указания и срокове за качване на файл с дипломна работа за проверка за уникалност

 

20.09.2021 г. – ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

Указания и срокове за качване на файл с магистърска теза за проверка за уникалност 

 

Консултация по дисциплината Старобългарска литература във връзка с предстоящия през септември държавен изпит ще се проведе в сряда на 11.08.2021 г. от 9:30 ч. в Зум на: https://us02web.zoom.us/j/82807166809
Meeting ID: 828 0716 6809 <callto:828 0716 6809>
Доц. Атанасова

 

 

Важно!

За да се яви на ДИ, всеки студент следва да е положил всички семестриални изпити по учебен план.

Всеки студент, който желае да се яви на ДИ, следва да се свърже по телефона (029308520) със съответните инспектори, за да провери дали всички оценки са нанесени в главната книга. След това се подават молби електронно на имейлите на инспекторите от Отдел „Студенти“ – ФСФ.

 

Допълнително ще бъдат обявени залите и часа на явяване.

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

 

Молба за допускане до държавен изпит

Клетвена декларация