УНИВЕРСИТЕТСКИ КОМПЛЕКС ПО ХУМАНИТАРИСТИКА „АЛМА МАТЕР”

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - брой 5

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - брой 6

ФИНАНСИРАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ, СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ И НАГРАДИ

 

 

uni-arty2

 

 

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

НИС ПРИ СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"