Учебното помагало А Б В Г – Тестови задачи

 

Анотация

 

                                                    Учебното помагало А Б В Г – Тестови задачи е втора част- приложение към учебника А Б В Г – Общ курс по български език за чужденци.

                                                    Помагалото се състои от две части:

                                                    I част - 18 теста;

                                                    II част- Реч и етикет.

 

                                                    Учебното съдържание на I част включва комплекс тестови задачи, обединени в 18 теста, като на всеки 5 урочни единици (от учебника) съответстват по 3 теста, чиято цел е проверка на познанията върху определени граматически факти и подобряване на лингвистичната компетентност на изучаващите български език с различна степен на езикова подготовка.

 

                                                    Материалът на тестовите задачи е разработен в научен и методологически план според изискванията на стандартите, практикувани в езикови центрове като Оксфорд, Кембридж, Испанския институт „Сервантес“, МГУ „Ломоносов“ и др. Задачите са разпределени в общоустановените нива за владеене на езика: А1, А2, В1, В2, С1, С2 и представеният модел за проверка на определени езикови умения не задължава използването на учебника А Б В Г – Общ курс по български език за чужденци.

 

                                                    Втората част Реч и етикет съдържа различни комуникативни ситуации със синонимни варианти на типични фрази за българската социокултурна традиция. Същевременно се посочват и неучтивите изрази, чиято употреба не е препоръчителна при структурирането на спонтанни съобщения в сферите на всекидневното общуване. Предложените задачи-самооценка целят формирането на умения за изграждане на разговорни конструкции при отчитане характеристиките на конкретната комуникативна ситуация, като се акцентира върху някои особености на езиковите употреби при формулирането на устни (официални и неофициални) съобщения. Обърнато е внимание на някои специфики при употребата на звателната форма на съществителните имена, учтивата форма за множествено число, обръщенията и др.

 

                                                    Накрая са включени Допълнителни текстови модели , които целят формирането на езикови умения за съставяне на подробен текст по зададени социокултурни теми, както и усъвършенстването на комуникативната компетентност на обучаваните по български език при свободно устно и писмено изложение.

 

 

март, 2012                                                                                                                                          Авторите