Специалности

Бакалавърски програми

 

 

 

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2021/2022 г. - редовно обучение

 

 

Българска филология

Публична реч – доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова: понеделник 16 – 18 ч., 148 ауд.

Език и право – проф. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Владислав Миланов: петък, 17 –  19 ч., 136 ауд.

Иновативни методи в лексикологията – проф. дфн Ангел Ангелов: петък, 18-20 ч., 160 ауд.

Археология на фразата – гл.ас.д-р Яна Сивилова: петък, 18-20 ч., 137 ауд.

Антропология на съвременността – проф. дфн Николай Папучиев, гл. ас. д-р Мария Маринова

Култове и култови места в България и по света – проф. дфн Искра Христова-Шомова, доц. Константин Рангочев: сряда 18 – 20 ч., 160 ауд.

Екфразата в литературата – доц. д-р Камелия Спасова, гл. ас. д-р Богдана Паскалева: вторник 18 –  20 ч., 137 ауд.

Диалогични прочити и критическо четене в училище – проф. дпн Адриана Дамянова: сряда 08 –  10 ч., 148 ауд.

Техники на писането – проф. д-р Владимир Атанасов: сряда 18 – 20 ч., 137 ауд.

Практики на гражданското образование в обучението по български език – доц. д-р Деспина Василева (първа среща - в понеделник от 9.30 ч. в 247А. Имейл за връзка с преподавателя This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Електронно обучение - разработване на ресурси за българския език - доц. д-р Атанас Атанасов

 

Семинар по българска литература

Новият български канон – доц. д-р Бойко Пенчев: петък 18 – 20 ч., 148 ауд.

Модернизмът – мода и всекидневие – гл.ас.д-р Надежда Стоянова: четвъртък 18 – 20 ч., 148 ауд.

Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентации – доц. д-р Николай Вуков: сряда: 17 – 19 ч., 148 ауд.

 

Славянска филология

Съпоставително славянско езикознание – гл. ас. д-р Мая Радичева

Съвременни украински некнижовни езикови формации – д-р Олена Книш

 

Руска филология

Играта като метод в обучението по руски език – доц. д-р Илка Бирова: първа среща - 24.02. от 18 ч. в 124 ауд.

Руско-български морфологични паралели – гл. ас.д-р Аглая Маврова

Езикова култура на българския език – проф. д-р Красимира Алексова: понеделник 14 – 16 ч., 125 ауд.

Езикът и стилът на интернет – гл.ас.д-р Елена Меснянкина: петък 08 – 10 ч., 124 ауд.

 

Балканистика

Чудотворни икони и св. реликви на Балканите – гл.ас.д-р Александра Филипова

 

Студентите, които са записали свободноизбираеми дисциплини, които не стартират, трябва да подадат молба в отдел „Студенти“, като ще бъдат насочени към дисциплини, в които има свободни места, тъй като с решение на ФС има определени лимити за броя на студентите: за педагогическите – 25, за интердисциплинарните – 30.

Противоепидемичните изисквания също не позволяват да се увеличава установеният от ФС брой.

Ще бъде качена допълнителна информация за деня и часа на провеждане и на останалите избираеми дисциплини от списъка.

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАРТИРАЩИТЕ СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Летен семестър на уч. 2021/2022 г.

БФ задочно обучение

 

 

  1. Християнските празници – проф. дфн Искра Христова – Шомова

3, 4, 5 и 6.02.2022, 9 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67797

  1. Градът и литературата - гл. ас. д-р Биляна Борисова - 12, 13, 14 и 15.02.2022, 9.30 ч.,

     https://elearn.uni-sofia.bg/user/index.php?id=67808

  1. Дигитален хуманизъм и литературно образование – доц. д-р Наталия Христова, 5 и 6.02.2022, 9.30 ч., https://join.skype.com/O1WepuM8Lnmi
  2.  Развитие на когнитивни и метакогнитивни умения в обучението по български език – доц. д-р Деспина Василева:

 14.02.2022, 9 ч., https://us02web.zoom.us/j/4975613873?pwd=N09PT3kvRGJhanloVmZ4SnBremQzQT09

Meeting ID: 497 561 3873

Passcode: 1234

 

16.02.2022, 9 ч. https://us02web.zoom.us/j/4975613873?pwd=N09PT3kvRGJhanloVmZ4SnBremQzQT09

Meeting ID: 497 561 3873

Passcode: 1234

 

  1. Парламентарната реч – доц. д-р Владислав Миланов –12, 13, 14 и 15.02.2022, 9 ч., Мудъл
  2. Комуникация и манипулация – доц. д-р Надежда Сталянова – 4, 5, 6 и 9.02.2022, 9 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67805

 

Семинар по българска литература

  1. Новият български канон – доц. д-р Бойко Пенчев – 15, 16, 17 и 18, и 19.02.2022, 9 ч.,

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67799&notifyeditingon=1

 

  1. Въведение в изследванията на българската популярна култура – доц. д-р Тодор Христов – 9, 10, 11, 12, 13 и 14.02.2022, 8.30 ч., Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67800

 

  1. Антропология на социализма и постсоциализма – доц. д-р Николай Вуков – 10.02.2022 г, 10 ч., Мудъл.

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67801

За връзка с преподавателя – Скайп: nikolai.vukov;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

КАТЕДРА ПО МЕТОДИКА

зимна сесия – 2021/2022

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

27.01.2022

12.30

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=740961

Българска филология, 4 курс, РО

Методика на обучението по български език

Проф. д-р Ангел Петров

18.01.0222

17.00

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=698105

Българска филология РО

СИД

Проф. д-р Ангел Петров

07.02.2022

10.00

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=64686

Руска филология, 3 курс

Методика на обучението по руски език 1 част

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

 

 

 

 

 

 

Словашка филология

зимна сесия – 2021/2022

 

 

Курс

Изпит по

Дата и час на провеждане

Онлайн платформа

Изпитващ

I

Практически словашки език – първа част

10.02.2022

8.30 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=863638 – писмена част

 

https://join.skype.com/MebaOHeuD4gg  - устна част

гл. ас. д-р Диана Иванова,

Владимира Гечова

I

Правоговор и правопис на словашкия език

10.02.2022

13.30 ч.

https://join.skype.com/MebaOHeuD4gg

доц. д-р Величко Панайотов, Владимира Гечова

II

Практически словашки език – трета част

08.02.2022

8.30 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=866657 – писмена част

 

https://join.skype.com/pPNiMYsJEN5j - устна част

гл. ас. д-р Диана Иванова

Владимира Гечова

II

Работа с текст (словашки език) – първа част

08.02.2022

12.30 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=866652

гл. ас. д-р Диана Иванова

 

II

Комуникативни умения (словашки език) – втора част

08.02.2022

14.00 ч.

https://join.skype.com/pPNiMYsJEN5j

Владимира Гечова

III

Практически словашки език – пета част

26.01.2022

10.00 ч.

https://join.skype.com/kvDEyKWT01Q0

Владимира Гечова, д-р Полина Николова

III

Лексика и фразеология (словашки език)

26.01.2022

13.00 ч.

https://join.skype.com/kvDEyKWT01Q0

Владимира Гечова

III

Лексикология и словообразуване на словашкия език

31.01.2022

9.00 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=866661  

гл. ас. д-р Диана Иванова

 

IV

Практически словашки език – седма част

24.01.2022

9.00 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=866663  – писмена част

 

https://join.skype.com/OnvC6mg1YvyC - устна част

гл. ас. д-р Диана Иванова, Владимира Гечова

IV

Делова кореспонденция (словашки език)

24.01.2022

13.00 ч.

https://join.skype.com/OnvC6mg1YvyC

Владимира Гечова

V

Практически словашки език – девета част

20.01.2022

9.30 ч

https://join.skype.com/qayQX6wVHHRc

доц. д-р Величко Панайотов, Владимира Гечова

 

 

 

 

 

 

 

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

зимна сесия - 2021/2022

 

 

Лили Грозданова, Антична история - 16.02., 10 ч., Мудъл.

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=63828

 

Наум Кайчев, Съвременна балканска история, Балканистика, III курс, 14.02., 14 ч., Мудъл

 

Петков Петков, Старобългарски език, 11.02., 12 ч., скайп: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Маргарет Димитрова

Религии и култове на Балканите. Част 2,  Балканистика, IV курс на 4.02.2022, от 13.15 в moodle.

Курс: Религии и култове на Балканите - 2-ра част, зимен семестър 2021/2022 (uni-sofia.bg)

 

Антон Панчев

Албански език, Балканистика, втори курс: 10 февруари (четвъртък), 10:00 часа, писмен и устен, Moodle

Албански език, Балканистика, трети курс: 17 февруари (четвъртък), 10:00, бански език, писмен и устен, Moodle

 

Надежда Генова, Новогръцки език, пета част, Балканистика, четвърти курс, 24.01., 10.30 часа,  Moodle

 

Александра Трифонова

Новогръцки език, Балканистика, 2 курс, Платформа: zoom, 31 януари 2022 г. от 10:00 ч.

Новогръцки език, Балканистика, Платформа:   zoom, 3 курс - 21 януари 2022 г. от 10:00 ч.

 

Йоана Сиракова, Латински език, сп. Балканистика, II курс, 27 януари, 10:00 ч., Мудъл

 

Лора Ненковска -

01.02.22 -Практически румънски език, 5-та част, Балканистика, 3-ти курс, платформа Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/74351108601?pwd=AJoa_V84xTdBMgHhR5Q1yOVrY3L2mq.1

07.02.22 - Румънска литература, 2-ра част, Балканистика, 3-ти курс, платформа Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/73325545417?pwd=ZLMZFjQjx2f4kuUligBsfNr8BIvCi4.1

14.02.22 - Практически румънски език, 7-част, 4-ти курс Балканистика, платформа Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/77443182674?pwd=NkV18HLh4Bb0yDvUUEN9ZGHTRnwGQE.1

 

Румяна Л. Станчева, Сравнително балканско литературознание, втора част, 10 февруари 2022, от 10.00 ч., платформа еlearn/Moodle

 

Екатерина Търпоманова

ЦИЕК (всички специалности), Увод в общото езикознание, 2.02.2022, 10 ч., тест в Мудъл.

Магистри неспециалисти, Общо езикознание, 5.02.2022, 10 ч., тест в Мудъл

 

Средновековна балканска история (II курс "Балканистика") - 16. февруари (сряда) от 10.00 ч. (писмен изпит в Мудъл)

 

Мая Александрова, Руска филология, първи курс, Увод в общото езикознание, зуум, 18.02., от 10,00 ч., https://us04web.zoom.us/j/73454747728?pwd=fhvX5vPzLC-PAn2IJKCS8-HhOvvqaV.1

 

Мария Илчевска, Балканистика, втори курс. Антропология на балканските народи. Първа част, 18.02., 14.15ч. Мудъл, https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=873016