vv4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професори

 

проф. дпн Адриана Дамянова

методика на обучението по литература

проф. д-р Алла Градинарова

практически руски език

проф. д-р Амелия Личевa

теория на литературата

проф. д-р Ангелина Вачева

стара руска литература, руска литература от ХVIII век и руска литература от ХIХ век

проф. д-р Андрей Бояджиев

старобългарски език

проф. дфн Ангел Ангелов

съвременен български език (лексикология),
социолингвистика

проф. д-р Ангел Петров

методика на обучението по български език

проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

историческа граматика на българския език

проф. дфн Валери Стефанов

българска литература след Първата световна война, съвременна българска литература

проф. д-р Василка Алексова

румънски език и румънска литература

проф. д-р Владимир Атанасов

методика на обучението по литература

проф. д-р Владимир Жобов

съвременен български език (фонетика), диалектология

проф. д-р Гергана Дачева

съвременен български език (стилистика, семантика, ИБКЕ)

проф. д-р Елена Хаджиева

сравнителен синтаксис

проф. д-р Иван Иванов

българска литература след Освобождението до наши дни

проф. дфн Искра Христова

старобългарски език

проф. д-р Йовка Тишева

съвременен български език (синтаксис)

проф. дфн Калина Бахнева

полски исторически и културни реалии, история на полската литература от Средновековието до Романтизма

проф. д-р Красимира Алексова

съвременен български език (морфология, социолингвистика)

проф. д-р Людмил Димитров

руска литература от ХIХ век

проф . д-р Маргарет Димитрова

история на българския език

проф. дфн Мая Велева

стилистика

проф. д-р Миглена Николчина

антична и западноевропейска литература

проф. дфн Милена Кирова

българска литература след Освобождението

проф. дфн Найда Иванова

история на книжовния език на сърби и хървати, увод в славянската филология, практически сръбски и хърватски език, теоретичен курс посъвременен сръбски и хърватски език

проф. дфн Николай Чернокожев

възрожденска литература и литература след Освобождението

проф дфн Панайот Карагьозов

сравнително славянско литературознание

проф. д-р Петя Осенова

съвременен български език, (морфология и синтаксис)

проф. д-р Радка Влахова-Руйкова

съвременен български език (синтаксис, морфология, текстова лингвистика)

проф. д-р Ренета Божанкова

руска литература от ХХ в., съвременна руска литература, киберкултура и електронна литература

проф. д-р Ростислав Станков

руска историческа лексикология и лексикография

проф. дфн Румяна Л. Станчева

румънска литература, сравнително балканско литературознание

проф. д-р Татяна Алексиева

практически руски език, съвременен руски език (фонетика)

проф. д-р Татяна Ангелова

методика на обучението по български език

проф. дфн Татяна Славова

старобългарски език

проф. дфн Юлиана Стоянова

съвременен български език (морфология, синтаксис, психолингвистика)

   

Доценти

 
   

доц. д-р Албена Мирчева

палеобалкански езици, общо езикознание

доц. д-р Албена Стаменова-Сеизова

история на украинския книжовен език, историческа граматика на украинския книжовен език, практически украински език

доц. д-р Анета Димитрова

старобългарски език, историческа граматика на българския език

доц. д-р Ани Бурова

история на чешката литература, история на славянските литератури

доц. д-р Ани Илков

възрожденска литература, българска литература след Освобождението, творческо писане

доц. д-р Антония Замбова-Петрова

съвременен български език (стилистика)

доц. д-р Антония Радкова

методика на обучението по руски език

доц. д-р Биляна Михайлова

увод в общото езикознание, индоевропейско езикознание, палеобалкански езици

доц. д-р Бойко Пенчев

българска литература след Освобождението до наши дни

доц. д-р Валентин Гешев

сравнителна граматика на славянските езици, теоретичен курс по съвременен украински език, историческаграматика на украинския език, история на украинския език

доц. д-р Величко Панайотов

теоретичен курс по съвременен словашки език, практически словашки език, историческа граматика на словашкия език, славянски езикови и книжовни контакти

доц. д-р Владислав Миланов

съвременен български език, история на новобългарския език,езикова култура

доц. д-р Галина Петкова

руска литература от ХIХ–ХХ в.

доц. д-р Дарин Тенев

теория на литературата

Доц. д-р Дарина Младенова-Михайлова

увод в общото езикознание
ареална лингвистика

доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева

старобългарска литература

доц. д-р Диляна Денчева-Кирова

практически полски език

доц. д-р Димитър Камбуров

теория на литературата

доц. д-р Димка Савова

теоретичен курс по съвременен сръбски и хърватски език, практически сръбски и хърватски език

доц. д-р Добромир Григоров

история на чешката литература, история на чешката литература от Средновековието до Романтизма, сравнително славянско езикознание

доц. д-р Екатерина Търпоманова

общо езикознание, балканско езикознание, компютърна лингвистика, албански език

доц. д-р Илиана Чекова-Димитрова

руски фолклор, стара руска литература

доц. д-р Илка Бирова

практически руски език

доц. д-р Ина Христова   

история на сръбската, хърватската и словенската литература през ХІХ в., хърватсдка и словенска литература от Средновековието до Романтизма

доц. д-р Ирен Александрова

теория на литературата

доц. д-р Калин Михайлов

антична и западноевропейска литература

доц. д-р Катя Станева

възрожденска литература

доц. д-р Красимира Петрова

практически руски език, съвременен руски език (морфология)

доц. д-р Лидия Терзийска

руска литература от ХХ в., странознание и украинска литература, исторически и културни реалии на Украйна (украинско странознание)

доц. д-р Майя Йонова

старобългарска литература

доц. д-р Мая Александрова

увод в общото езикознание, балканско езикознание

доц. д-р Марина Джонова

съвременен български език (синтаксис и морфология)

доц. дфн Маргарита Младенова

практически чешки език, историческа граматика на чешкия език

доц. д-р Мая Байрамова

съвременен български език (история на българския книжовен език, морфология, синтаксис)

доц. д-р Мирена Пацева

проблеми на българското словообразуване и българската фразеология, общо езикознание, практически занятия по български език за чужденци

доц д-р Надежда Михайлова

съвременен български език, лексикология

доц. Недка Гарибова

сравнителна морфология

доц. дфн Николай Папучиев

културна антропология, български фолклор

доц. д-р Ноеми Стоичкова

българска литература след Първата световна война

доц. д-р Огнян Ковачев

западноевропейска литература

доц. д-р Паулина Стойчева

българска литература след Освобождението до наши дни

доц. д-р Петко Петков

старобългарски език

доц. д-р Радост Железарова

практически чешки език, теория на превода

доц. д-р Римма Спасова

стилистика, езикова култура, практически руски език

доц. д-р Русана Бейлери

албански език и албанска литература

доц. д-р Силвия Петкова

практически руски език, съвременен руски език (прагматика)

доц. д-р Стефка Фетваджиева

съвременен български език (лексикология)

доц. д-р Тодор Христов

теория на литературата

доц. д-р Цветанка Аврамова

практически чешки език, стилистика на чешкия език

доц. д-р Цветанка Ралева

история на руския книжовен език

доц. д-р Цветанка Хубенова

антична и западноевропейска литература

доц. д-р Ценка Досева

практически руски език, историческа граматика на руския език

   

Асистенти

 

ас. Ана Любомирова Грозева

съвременен български език

гл.ас. д-р Анна Баранова

практически руски език

гл. ас. д-р Аглая Маврова

методика на обучението по руски език

гл. ас. д-р Ася Асенова

практически български език

ас. Аугусто Ечевери

практически полски език

гл.ас. Биляна Борисова

българска литература след Освобождението до наши дни

гл.ас.  д-р Биляна Радева

съвременен български език

гл. ас. д-р Венера Георгиева
Матеева-Байчева

лексикология и морфология на българския език

гл. ас. Венета Савова

старобългарска литература

гл.ас. д-р Весела Шушлина

практически български език

ас. Владимир Иванов

практически словашки език

гл.ас. д-р Витка Делева

практически полски език

Ас. д-р Владимир Колев

история на украинската литература история на славянските литератури.

гл.ас. д-р Владимир Манчев

практически руски език

доц. д-р Владислав Миланов

съвременен български език, история на новобългарския език,езикова култура

ас. Георги Колев

съвремененбългарски език (диалектология, фонетика)

гл.ас. д-р Деспина Василева

методика на обучението по български език

гл.ас. д-р Диана Иванова

практически словашки език

гл.ас. Димитър Пеев

старобългарски език

гл.ас. д-р Елена Раденкова

практически руски език

гл.ас. д-р Елена Христова

история на сръбската, хърватската, словенската литература, история на славянските литератури

ас. Еньо Стоянов

теория на литературата

ас. Елена Руневска

практически български език

гл.ас. д-р Емилия Македонска

практически чешки език, история на чешкия книжовен език

Гл. ас. д-р Жана Станчева

практически полски език, съвременен славянски език - словообразуване, лексикология на полския език

гл.ас. Ирина Манова

практически руски език

гл. ас. д-р Йорданка Велкова

практически български език

Гл. ас. д-р Камелия Спасова

антична и западноевропейска литература

гл ас. д-р Кристина Йорданова

нова българска литература

гл. ас. д-р Ласка Ласкова

съвременен български език

ас. Любомир Жилев

практически руски език

гл.ас. д-р Людмила Берковска

методика на обучението по литература

ас. Людмила Павлова

практически руски език

гл.ас.д-р Марианна Конова

практически руски език

гл.ас. д-р Мария Илчевска

културна антропология

Гл.ас. д-р Мария Калинова

теория на литературата

Гл. ас. д-р Мария Маринова

културна антропология, български фолклор

гл.ас. д-р Мартин Стефанов

практически сръбски език

гл. ас. д-р Мая Падешка

методика на обучението по български език

ас. Милена Каменова

практически български език

гл.ас. д-р Надежда Александрова

възрожденска литература

гл.ас. д-р Надежда Делева

съвременен руски език (лексикология), превод на специализиран текст

гл. ас. д-р Надежда Стоянова

нова българска литература

гл.ас. д-р Наталия Христова

методика на обучението по литература

Ас. Николина Нечаева

практически руски език

гл.ас. д-р Павлина Мартинова

съвременен славянски език

гл. ас. д-р Райна Камберова

съвременен украински език

гл. ас. д-р Росица Стефчева

практически сръбски и хърватски език, съвременен славянски език

гл.ас. д-р Румяна Корсемова

руска литература от ХIХ в.

Гл.ас. д-р Сирма Данова

възрожденска литература

гл.ас. д-р Славея Димитрова

история на словашката литература, история на славянските литератури

ас. Станка Панова

практически занятия по български език за чужденци

гл.ас. д-р Стилян Стойчев

практически чешки език

Ас. Тиха Бончева

история на чешката литература, история на словашката литература, славянски литератури.

гл. аc. д-р Фотини Янис Христакуди

гръцки език, гръцка литература

Гл. ас. д-р Яна Сивилова

съвременен български език (стилистика)