Latest

 

 

ПРЕКРАСНИ УСПЕХИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ“

 

На 11 май 2023 г. в ЮЗУ „Н. Рилски“ се проведоха ХVІІ национални филологически четения за студенти и докторанти. Диана Андрова и Патрик Михайлов от ІІ курс, българска филология на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с доклад на тема „Замяната на основна гласна -о- с гласна -а- при употребата на аористни форми на глаголи от I спрежение, I разред“ се състезаваха с още 17 доклада на бакалаври, магистри и докторанти от различни университети. Горди сме, че при първото си явяване на студентска конференция със състезателен характер Диана и Патрик грабнаха втората награда на националното жури. Докладът и презентацията им бяха съдържателно и структурно отлично изградени.

Успехите на студентите от специалност „Българска филология“ продължиха на 18 и 19 май 2023 г., когато 7 от членовете на Клуба по съвременна българска морфология с ръководители проф. д-р Петя Осенова, проф. д.ф.н. Красимира Алексова и гл. ас. д-р Ласка Ласкова се явиха на юбилейната Двадесет и пета национална научна конференция за студенти и докторанти (с международно участие) „Заветът на словото“, посветена на 50-годишнината на филологиите в ПУ „Паисий Хилендарски“. Изключително сме горди с всички тези наши студенти, които се представиха прекрасно, макар че са все още ІІ курс. Показаха зряло мислене, умение да се изгражда научен текст, да се представят и апробират хипотези, да се коментират примери, да се извеждат изводи. Освен това всички се отличиха с много добри презентационни умения.

Диана Андрова с доклад на тема „Негативни форми на дубитатива“ спечели първа награда в езиковедската секция за бакалаври. Патрик Михайлов с доклад на тема „Приспособяване на двувидовите глаголи от чужд произход, завършващи на -ирам/-изирам към глаголното формоизменение“ и Стефан Маринов с доклад „Приспособяване на неологизми към българското формоизменение. Названия на храни“ бяха удостоени с втора награда. Цветелина Александрова с доклад на тема „Конкуренция между неопределителните местоимения кой да е/кой ще да е и който и да е/който ще да е: анкетно проучване“, Самуил Радилов с доклад „Степени на адективация при сегашни деятелни причастия в съвременния български език“ и Владимир Александров с доклад „Дерефлективация и каузативация“ заеха трето място в крайното оспорвано класиране. Тонислав Йотов с доклад на тема „Степенуване на нелични глаголни форми“ получи поощрителна награда. Нямаше нито един от групата студенти от Клуба, който да не бъде отличен!

Получените награди са важни за студентите и ръководителите на Клуба по съвременна българска морфология, защото оценностиха задълбочената работа на студентите, изготвили преди това докладите като курсови работи. Изключително много се радваме, защото нашите студенти са креативни, активни, мотивирани млади хора, които не са само обекти на обучение, а са субекти в истинска научна дейност. Поздравяваме ги от сърце и се гордеем с тях!

 

На конференцията в Пловдив се отличиха не само езиковедските ни участници, но и студентите от българска филология с литературоведски доклади. Златина Дамянова от ІІ курс взе първото място в секцията за бакалаври с доклад на тема „Едно почти съвременно почти житие. Алексей Карамазов като агиограф“. Първа място спечелиха и Силвия Николова, ІІІ курс с доклад на тема „Смърт и еротизъм в новелата „Червената завеса“ на д‘Орвили“ и Йоан Василев, ІІІ курс с доклад „Жанровите модели в рамките на „Голямото завещание“ от Франсоа Вийон“. На второ място в секцията за литературоведи завоюваха Александър Димитров, ІІІ курс с доклад на тема „Трите вещици и Макбет – генезисът на едно самоизпълняващо се пророчество“, Кристина Георгиева, ІІІ курс с тема „Миметичното желание и процесът на кристализация в писмото на мадам дьо Ренал, „Червено и черно“ на Стендал“, Мария Георгиева, ІV курс с доклад на тема „Езикът като  бягство в „Марианетки“ и „Дилетант“ и Елина Венкова, ІV курс с доклад „Всекидневие и събитие в „Разкази в таралужова кожа“ (наблюдения върху „Разказ за една бегония“)“. На трето място са Василена Копаранова, ІV курс с доклад на тема „Суматоха“ – порядък в безпорядъка“, Йоанна Янева, ІІІ курс с доклад „Мономанията на една Луна за свобода. Албер Камю, „Калигула“ (IV действие, XIV сцена), Габриела Иванова, ІІІ курс с доклад на тема „Чудесата на европейската култура“ – спасение за „наивните деца“: мотив в германската колониална литература“ и Александра Живкова, ІІІ курс с тема „Фигурата на Хомункулуса от Гьотевия „Фауст“ в лабораторията на Просвещението: проваленият експеримент или въплъщението на вечния стремеж към съществуване“.

 

Поздравяваме всички наши участници в двете конференции за студенти и докторанти, гордеем се с техните постижения и им пожелаваме да открият областта, която най-много ги интересува и подтиква към научни изследвания!

 

 

 

Осем отличени студенти на Софийския университет в секция „Езикознание“ на Двадесет и петата научна конференция за студенти и докторанти (Пловдив)

 

Членовете на Клуба по съвременна българска морфология на Софийския университет с ръководители проф. д.ф.н. Красимира Алексова, проф. Петя Осенова и д-р Ласка Ласкова се представиха повече от достойно на XXV юбилейна национална научна конференция за студенти и докторанти „Заветът на словото“, организирана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на 18 и 19 май.

 

Диана Андрова взе първа награда с презентация на тема Негативни форми на дубитатива. Патрик Михайлов (Приспособяване на двувидовите глаголи от чужд произход, завършващи на -ирам/-изирам, към глаголното формоизменение) и Стефан Маринов (Приспособяване на неологизми към българското формоизменение. Названия на храни) са вицешампиони на второ място.

Трето място си поделят Кристин Миланова (Особености на някои предложни изрази), Владимир Александров (Дерефлективация и каузативация) и Самуил Радилов (Степени на адективация при сегашните деятелни причастия в съвременния български език). Поощрителна награда взе и Тонислав Йотов за изследването си върху степенуването на неличните глаголни форми в съвременния български език.

 

ПРЕКРАСНИ УСПЕХИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ“

 

 

 

 

Поетично четене под наслов „Европа чете“

 

 

Кога: 9 май 2023 г., вторник, 16.00 – 18.30 ч.

Къде: Чешки център, ул. „Раковски“ №100, вход свободен.

Организатори: Чешки център съвместно с Посолството на Чешката република в София, Институт Лист - Унгарски културен институт София, Испански институт „Сервантес“, Посолството на Гърция, Посолството на Словакия, Посолството на Румъния, Посолството на Украйна, Португалския културен център „Камойнш“, Полския институт в София, Държавен културен институт към Министъра на външните работи и Министерство на културата на Република България.

 

На 9-и май в 16.00 часа по повод Деня на Европа ви каним в Чешкия център на едно вълнуващо събитие - поетично четене под насловЕвропа чете. Едни от най-красивите стихотворения на съвременни автори от Стария континент ще прозвучат на терасата на Чешкия център на улица „Раковски“ №100.

Заедно ще се насладим и ще отбележим празника с романтиката на европейската поезия.

Очаквайте 10 творби от писатели и поети от 10 държавиБългария, Чехия, Унгария, Полша, Португалия, Гърция, Словакия, Румъния, Испания и Украйна.

Полският институт ще представи творбите на една от най-изтъкнатите полски съвременни поетеси – Вислава Шимборска, лауреат на Нобелова награда за литература и ще отбележи 100-годишнината от рождението на поетесата и избирането ѝ за патрон на 2023 г. от Сената на Република Полша. 

 

Присъединете се към събитието във Фейсбук!

 

Заповядайте!

 

 

 

Академично тържество по случай 80-годишнината на проф. Кирил Топалов

 

На 22.05.2023 г. от 17:00 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ тържествено ще бъде отбелязан юбилеят на проф. Кирил Топалов. 

 

За професор Кирил Топалов и Университета ще говори проф. Николай Чернокожев.

Мемоарният роман „Живот по неизбежност“ ще бъде представен от проф. Михаил Неделчев.

Изтъкнатият актьор от Народния театър Михаил Петров ще прочете откъс от книгата.

Думи за проф. Кирил Топалов ще споделят колеги и приятели.

Юбилярът ще дава автографи.

Проявата ще бъде озвучена от маестро Александър Пумпалов.

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

Посолството на Република Полша, Полският институт в София и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“
канят на откриване на полски кът – 12 май 2023 г. от 14.00 ч.

Моля, потвърдете присъствието си до 10 май 2023 г. на: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или  +359 2 987 21 59.

Оставаме на ваше разположение за всякаква допълнителна информация,

вижте подробности в приложената покана!

С уважение,

---
Милена Михайлова
Секретариат
Полски институт в София
Ул. Веслец 12
София 1000
тел. +359 2 987 21 59
https://instytutpolski.pl/sofia/
Facebook  https://www.facebook.com/polski.institut.sofia
Twitter  https://twitter.com/PLISofia