Редовни докторанти:

 

2Димо Тодоров Димов

Научен ръководител: проф. д-р Ренета Ванкова Божанкова

 

Константина Русланова Пунева

Научен ръководител: проф. д-р Людмил Иванов Димитров

 

 

 

 

Докторанти в задочна форма на обучение:

 

 

Елена Сергеева Михайлова

Научен ръководител: доц. д-р Илиана Чекова Чекова

 

Александра Олегова Катилева

Научен ръководител: проф. д-р Ангелина Иванова Вачева

 

Придобили образователната и научна степен “доктор”:

 

Румяна Парашкевова Парашкевова

Научен ръководител: проф. д-р Ангелина Иванова Вачева

 

Иван Лука Ланджев

Научен ръководител: проф. д-р Людмил Иванов Димитров4

 

Илиана Белчева-Иванова

Научен ръководител: проф. дфн Людмила Йосифовна Боева

 

Галина Георгиева

Научен ръководител: доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова

 

Димитър Михайлов

Научен ръководител: проф. дфн Петко Енчев Троев

 

Отчислени с право на защита

 

5

 

Радостина Велева

Научен ръководител: проф. д-р Ренета Ванкова Божанкова

Отчислена

 

Валя Иванова Крумова

Научен ръководител: доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова

 

Ивайло Пеев

Научен ръководител: доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова

 

 

 

 

3