Заглавие
Антропология на градското пространство. София в романите за близкото минало