Заглавие
Фикционалното изграждане на субективните светове в прозата на Павел Вежинов и Ладислав Фукс от 60-те и 70-те години на XX в.