Заглавие
Тематичен блок: Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата
Историческите възстановки: между фентъзи жанра и „вярата назад“