Заглавие
От исторически разказ към историческа репрезентация (по примера на Маркели)