Заглавие
„И на Марс ябълки ще зреят“ (Съветската кинофантастика в епохата на соцреализма)