Заглавие
Онтологичното изпитание в „Една дума“ на Яворов