Заглавие
За екстралингвистичните аспекти на процесите в адаптацията на имената на българите в Цариброд, Сърбия