Заглавие
Когато думите не правят неща: Гео Милев, „Септември” и следдеветосептемврийска България