Заглавие
Мислене, разум и разумно в славянските преводи на житието на св. Антоний Велики