Заглавие
Мегалитът "Слънчевата врата" край Бузовград: сглобяване на разказа за наследството