Заглавие
Синодик или поменик от средата на XVII в., едно от редките издания във фонда на Националната билиотека „Свв. Кирил и Методий“