Заглавие
Ролята на фразите в разказването на света