Заглавие
Текстологични наблюдения върху Словото за Благовещение от Йоан Дамаскин по ръкописи от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“