Заглавие
Витолд Гомбрович и реалността на метафикцията