Заглавие
Репрезентацията на семиостиличните кодове във финалния монолог на романа „Възвишение” на Милен Русков