Заглавие
„Бял шум“: Дон ДеЛило и литературният език на възвишеното