Заглавие
Изходни начала при събирането и описанието на диалектоложки материал през втората половина на ХIХ век