Заглавие
Вещите и пътешественикът. Функции и репрезентации