Заглавие
Събитие и песен (Модификации на колективната памет в български песнопойки от 1920-те и 1930-те)