Заглавие
„Повече отражение на действителния свят”: адаптиране и ефекти на реалност в Адаптация на Спайк Джоунз