Заглавие
Магически ритуални практики за пробуждане на женската сила (съвременни интерпретации)