Заглавие
Проекции на словото върху тялото: трансформации