Заглавие
Mimesis jаko interdisciplinární přístup, aneb nápodoba v řeči a hudbě