Заглавие
Прекъсванията на реплики в диалогичното единство от въпрос и отговор