Заглавие
От чувство към действие: репрезентации на отчуждеността (върху разказа „Халосан Стоенче” на възрожденеца С. Т...и)