страни

страна geonames ID GPS
Белгия 2802361 50.75| 4.5
Босна и Херцеговина 3277605 44.25| 17.83333
България 732800 42.66667| 25.25
Германия 2921044 51.5| 10.5
Косово 831053 42.58333| 20.91667
Русия 7002435 47| 60
Словакия 3057568 48.66667| 19.5
Сърбия 6290252 44.819| 20.46
Чехия 3077311 49.75| 15
САЩ 7012149 -98.5| 39.76