Данни

Заглавие (Авто)митологизиране на чешкия ъндърграунд през 70-те години на 20 век
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

ъндърграунд, дисидентство, Чехословакия, манифест, митологизиране

Резюме

Докладът ще се отнесе към проблема за (авто)митологизирането на ъндърграунда в Чехословакия през 70-те години на 20 век в два аспекта: културен и социален. Изследването няма да се занимава с художествената продукция на периода (тя е обект на съвсем отделен анализ), а ще се насочи към няколко знакови чешки програмни и публицистични текста от 70-те години на 20 век, които моделират микросвета на ъндърграунда и проектират върху него редица културни митове. До голяма степен първата генерация на ъндърграунда от 70-те г. дължи своята социална и историческа значимост на дисидентите. Затова ще засегнем въпросите защо и как няколко знакови дисидентски текста митологизират ъндърграунда и го превръщат в ядро на най-значимата социална и политическа инициатива „Харта 77“.