Данни

Заглавие Да преживеем Възраждането! Исторически възстановки и национално „преомагьосване“
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

тематичен блок, минало, исторически възстановки

Резюме

Докладът ще се съсредоточи върху историческите възстановки на възрожденското време. Ще бъдат разгледани както някои от първите документирани пресъздавания на героични събития от XIX в., така и техни съвременни реконструкции, осмислени в плана на онова, което Брад Уест нарича национално „преомагьосване“: ритуалното обръщане към миналото като реакция срещу закърняването на „големите“ исторически разкази в епохата на глобализацията.

Изследването ще се интересува доколко възстановките преповтарят утвърдените наративи за Възраждането и доколко се отклоняват от тях; как им влияе рекламно-медийната и комерсиалната среда; какъв е профилът на „възстановчиците“, какви „възрожденски“ сюжети приоритетно избират да възпроизведат, как заявката им за маргиналност парадоксално прелива в желание за сътрудничество с политическия и академичния мейнстрийм.